Jaarverslag 2015

Bestuursleden
gevraagd:
zie hiernaast.

25-6-2016:
Overlijden
ere-voorzitter
Jac. Zuurbier

25-7-2016:
Overlijden
erelid
Evert Jongens

Zie hiernaast© Copyright 2005
sosvelsen

 
 

Op de site van sosvelsen.nl

 

 

 

De volgende pagina's zijn beschikbaar:

Jaarverslag 2015: klik hiernaast onder 'Nieuws'

SOS Velsen staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Fiscaal nummer 8062 38 860.
ANBI gegevens: klik hier.

Over ons:
Hier vind u de informatie over wat deze stichting inhoudt.

Relatie met Galle:
Hoe is deze tot stand gekomen?

Projecten:
SOS Velsen heeft veel projecten in Galle gerealiseerd en is daar nog steeds mee bezig.
Op deze pagina is hier alles over terug te vinden.

Publicaties:
Boekpublicaties over Sri Lanka en Galle in het bijzonder.

NAAL:
De Netherlands Alumni Association of Lanka (NAAL) is een vereniging van Sri Lankanen, die toezicht houdt op de projecten van SOS Velsen en daardoor een belangrijke gesprekspartner.
Op deze pagina hier meer over.

Bezoeken:
Afgevaardigden van SOS Velsen bezoeken regelmatig Galle om zelf te ondervinden of de projecten naar wens worden uitgevoerd.

Galle-stad:
Meer weten over Galle-stad? Hier vindt u relevante informatie.

Overige links:
Hier vindt u overige informatie en links die te maken hebben met SOS Velsen.

Bestuur:
Hier vindt u alles over het bestuur van SOS Velsen.
Uitbreiding van het bestuur is gewenst: één à twee bestuursleden; de bestuursleden hebben allen een andere achtergrond.
Iemand met als achtergrond economie of uit de bankwereld zou welkom zijn. Mogelijk zou één persoon in aanmerking kunnen
komen voor de functie van voorzitter.
Voorwaarde is wel dat men woonachtig of werkzaam is in de gemeente Velsen.

Contact:
Via info@sosvelsen.nl of telefoon 023-5370843 kunt u contact met ons opnemen.

25-6-2016: Overlijden ere-voorzitter Jac. C. Zuurbier
Na een kort ziekbed is SOS Velsen ere-voorzitter Jac. Zuurbier op za. 25 juni jl. overleden.

In een artikel in de IJmuider Courant van di. 28 juni jl. stond het volgende:

Van politiek en sport tot leraar economie, Jac Zuurbier was een veelzijdig man
Jac Zuurbier is afgelopen zaterdag na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd overleden. De geboren en getogen Velsenaar werd bekend als
raadslid, statenlid, gedeputeerde, docent economie en verslaggever voor RTV Seaport.
Zuurbier werd in 1942 geboren in de Tuindersstraat in IJmuiden en groeide op in een katholiek gezin met drie oudere zussen en een jongere
broer. Hij was al vroeg geïnteresseerd in sport, journalistiek en politiek. Na de MULO werd hij onder andere sportverslaggever voor deze
krant en lid van de Katholieke Volkspartij (KVP). In 1966 werd hij voor deze partij het jongste raadslid in Velsen. Een jaar later maakte Jac
de overstap naar de Politieke partij Radicalen (PPR), een afsplitsing van de KVP. Namens de PPR was hij van 1970 tot 1982 lid van
Provinciale Staten van Noord-Holland en van 1974 tot 1978 zelfs gedeputeerde: de jongste die onze provincie ooit heeft gehad. Dit zag hij
zelf als een vroeg hoogtepunt in zijn carrière waarover hij graag en dikwijls sprak.
In 1982 keerde Zuurbier terug naar de gemeentelijke politiek. Dit keer als raadslid van Progressief Velsen, een samenwerking van PSP en PPR.
Jac was ook maatschappelijk actief, onder andere als voorzitter van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen (stedenband met Galle in
Sri Lanka) en van het bestuur van het bijzonder basisonderwijs in Velsen. Als economiedocent aan het Ichthus College heeft hij vele Velsenaren
in zijn klas gehad.
Sportief gezien was Zuurbiers hoogtepunt het drie keer uitrijden van de Elfstedentocht. Op latere leeftijd werd Jac verslaggever bij RTV Seaport,
waarvoor hij onder andere de talkshow Velsen Centraal en het Telstarjournaal maakte.
Gertjan Huijbens

Op 25-7-2016 is ons erelid Evert Jongens overleden.
Hij is de man die in 1976 de stedenband Velsen-Galle tot stand gebracht heeft.
Ook in 1976 heeft hij de stichting Nederland-Sri Lanka opgericht. Zie info hieronder.
In 1985 betrokken bij de oprichting van de SOS Velsen.
Hem werd door de Sri Lankaanse regering de hoogste onderscheiding toegekend:  Sri Lanka Ranjana.

Bericht op internet www.hartvannederland.nl, wo. 27 juli 2016:
Hoeder Nederlands erfgoed Sri Lanka overleden
In Den Haag is deze week Evert Jongens (90) overleden. Hij was de oprichter van de Stichting Nederland-Sri Lanka,
die zich inzette voor behoud van het Nederlands erfgoed in het voormalige Ceylon. Het betref vooral forten en kerken
uit de VOC-periode in de zeventiende eeuw.

Jongens richtte de stichting in 1976 op om het voormalige VOC-weeshuis in de hoofdstad Colombo te behouden, waarvan het dak
was ingestort. Inmiddels zit in het gerestaureerde pand het Dutch Period Museum, dat is gewijd aan de periode dat Sri Lanka een
Nederlandse kolonie was (1658-1796). Ook bemiddelde de stichting om Sri Lankaanse archeologen in Nederland te laten studeren.

Jongens bedacht ook de stedenband tussen zijn geboorteplaats Velsen en de Sri Lankaanse havenstad Galle, die leidde tot verschillende
uitwisselings- en renovatieprojecten. Na de tsunami in 2004 zamelde de Noord-Hollandse gemeente een miljoen euro in voor de getroffen
zusterstad.

In een In memoriam in de IJmuider Courant van 28 juli 2016:
Oprichter stedenband met Galle
In Den Haag is deze week oud-Velsenaar Evert Jongens op 90-jarige leeftijd overleden, oprichter van de Stichting Nederland-Sri Lanka
en in Velsen bekend vanwege zijn werk voor de stedenband met Galle op Sri Lanka.
Jongens was voor zijn 'gewone' werk veelvuldig in Sri Lanka. Zo'n 45 jaar was hij werkzaam in de ontwikkelingssamenwerking,
ondermeer bij de Unesco en de Nuffic die internationale opleidingen verzorgt voor studenten uit ontwikkelingslanden.
Zij kunnen met steun van de Nederlandse overheid in Nederland een gespecialiseerde opleiding volgen aan een universiteit.
Kennis die ze bij terugkeer kunnen toepassen. Tijdens een bezoek aan de hoofdstad Colombo werd Jongens door de ex-studenten
gewezen op een oud Nederlands weeshuis, dat sterk vervallen was. Na een stevige opknapbeurt moest dat gaan dienen als museum
voor de Hollandse tijd. Om de gelden bij elkaar te brengen, richtte Jongens de stichting Nederland-Sri Lanka op. Vanuit Galle bereikte
Jongens het verzoek voor een stedenband met een Nederlandse gemeente. Dat werd uiteindelijk Velsen. Vooral de eerste jaren was
Jongens de drijvende kracht achter de stedenband en de projecten die in Galle werden opgezet. Van de bouw van huizen tot de realisatie
van een bejaardentehuis en computers voor de bibliotheek. Bij de tsunami in 2004 werd in Velsen duizenden euro's ingezameld voor de
zusters (moet zijn ongeveer 960.000 euro- SOSV).

==================

Website www.velsenhelptgalle.nl:
Op 14 november 2007 is de stichting Velsen helpt Galle (VhG) ontbonden. Nog lopende zaken worden afgehandeld door SOS Velsen.
Per 1 februari 2010 is de website www.velsenhelptgalle.nl uit de lucht.