Jaarverslag
2015
Zie Home pagina.


 © Copyright 2005
sosvelsen

 
 


Bestuur

 

Het bestuur van SOS-Velsen bestaat 
uit de volgende personen:

 

 

Per 1 februari 2015:

Dhr. Klaas van Slooten, voorzitter a.i. / secretaris
Dhr. Dirk van Zonderen, penningmeester
Mevr. Chamari Priyangani Plug-Kandili Appu Hettige, lid

Per 12 januari 2015 hebben dhr. Peter Bakker en dhr. Charles van Ikelen het bestuur verlaten.
Op 1 februari 2015 heeft mevr. Renske Bootz het bestuur verlaten.
De redenen zijn de houding van de gemeente Velsen en een vrijwel radiostilte van het gemeentebestuur van Galle,
evenals van instituten/instellingen aldaar, waarmee getracht werd een project te continueren cq. op te starten.

Sinds november 2012 is er geen bestuursadviseur meer vanuit het gemeentehuis.
Ambtelijk contactpersoon gemeentehuis Velsen: vanaf eind 2015: onbekend.

Ereleden:
Dhr. Peter Cammaert
Mevr. Anneke van Dok-Van Weele
Dhr. Fons Hertog
Dhr. Evert Jongens (overleden 25-7-2015)
Dhr. Peter Molendijk (erevoorzitter; overleden 11-11-2015)
Dhr. Jac. Zuurbier (erevoorzitter; overleden 25-6-2016)