Jaarverslag
2015
Zie Home pagina.


 © Copyright 2005
sosvelsen

 
 

 

Bezoeken

Vanuit Velsen zijn de afgelopen jaren verschillende bezoeken aan Galle gebracht.

 

 

 
31-7-2016: Bezoeken vanaf 2003 worden niet meer vermeld op deze pagina.
 
Bezoek Velsense delegatie aan Galle van 14 tot en met 17 maart 2000
   

De delegatie bestond uit wethouder Fred van Hoek,
namens de Algemene Woningbouw Vereniging AWV Eigen Haard de heren W.P. Meesters en W. Siegers,
namens het bestuur van SOS Velsen de heren H.H. Banning en secretaris K. van Slooten.

  Een viertal projecten zijn overgedragen:

  -Een tractor met overdekte aanhanger, ten behoeve van het ophalen van huisvuil.

            tractor.jpg (132006 bytes)             welkom gemeentehuis.jpg (135094 bytes)

Dit werd mogelijk gemaakt door een donatie van ruim 35.000 gld. van een IJmuidense  visserijonderneming, die echter anoniem wil blijven.

  -17 huisjes in de visserswijk Magalle.
  Dit project is bekostigd door de Algemene Woningbouw Vereniging Eigen Haard.
  Van sommige huisjes waren vorig jaar al funderingen gelegd of een enkele muur geplaatst.
  Met behulp van AWV Eigen Haard zijn zij afgebouwd.

  -12 huisjes in de wijk Mahamodarawatta.
 Dit door SOS Velsen gesteunde project behelst 12 huisjes.
 Aanvankelijk zouden voor het gereserveerde geld 8 huisjes gebouwd worden, doch later bleek het mogelijk hiervoor 12 huisjes te bouwen met dezelfde kwaliteit.
 
Projectleider Herman Banning en wethouder Fred van Hoek overhandigden officieel de sleutels aan de bewoners.
Beide huizenprojecten werden met veel ceremonieel en festiviteiten overhandigd:

    ontvangst mahamodarawatta.jpg (144747 bytes)      ontsteken pahana.jpg (101472 bytes)

tromgeroffel van Sri Lankaanse trommelaars, Sri Lankaanse dansers, vuurwerk en het hijsen van de vlaggen van Sri Lanka, Velsen, Galle en Eigen Haard. Daarna de onthulling van gedenkstenen.

-Overtollig bibliotheek meubilair van de (oude) Openbare
  Bibliotheek IJmuiden, Plein 1945.
In november 1999 is een groot deel van de boekenkasten, buroís, stoelen, etc. per zeecontainer naar Galle verscheept.
Bij het inpakken van de boekenplanken werd steun verkregen van  de
brandweer Velsen en vrijwilligers van de IJ.R.B.  (IJmuider Reddingbrigade) en een particuliere vrijwilliger waren bij het inladen van een zeecontainer  behulpzaam.

Gratis medewerking bij het afhandelen van de douaneformaliteiten werd verleend door Scheepsagentuur
KVSA   te  IJmuiden. De rederij P&O Nedlloyd te Rotterdam gaf een grote korting op de verschepingskosten.

De delegatie heeft in maart 2000 in Galle kunnen constateren dat    alle spullen in goede conditie in de zusterstad zijn aangekomen.

In maart 2000 wilde Galle haar nieuwe bibliotheekgebouw openen (Dr. Richard  Pathirana Library). De vertegenwoordiging uit Velsen zou dan het bibliotheekmeubilair officieel kunnen overhandigen. Het bleek echter dat men nog druk aan het bouwen was: kale open ruimten. De elektriciteit werd juist aangelegd.

Het materiaal was opgeslagen in de (oude) kinderbibliotheek.
Een paar boekenstellingen waren in elkaar gezet, zodat men kon tonen dat de assemblage geen problemen zou opleveren.

Bezoek Velsense delegatie maart 2001 aan Galle

Van 12 t/m 16 maart 2001 heeft een Velsense delegatie, onder leiding van burgemeester mr.  Fons Hertog, een bezoek gebracht aan haar partnerstad Galle in Sri Lanka.

Het gezelschap bestond, behalve uit de heer Hertog, uit mevr. Jacqueline Hertog, SOS Velsen voorzitter Jac. Zuurbier en mevr. Mieke Zuurbier, secretaris Klaas van Slooten en mevr. Johanna van Slooten, bestuurslid Guus Hartendorf en mevr. Jantine Hartendorf, mevr. Janny Kalshoven, gemeente Velsen en de heer Donald Hekscher en mevr. Elly Hekscher.

Een en ander stond in het teken van de 25 jarige stedenband, welke op 23 september 2001 officieel zal bestaan.

Voordat naar Galle werd afgereisd vond er een vergadering plaats met het dagelijks bestuur van  de NAAL in Colombo. Lopende projecten werden besproken en nieuwe aangedragen (o.a. een sportopleidingsproject door het CIOS te Overveen).

                     vergadering naal.jpg (222219 bytes)      Vergadering met de NAAL

Direct na aankomst in Galle werd met het gemeentebestuur de gang van zaken besproken.  Door Velsen werd aangegeven dat zij dit jaar een jubileumproject of projecten wilde realiseren.

        meeting galle1.jpg (240528 bytes)    meeting galle2.jpg (241277 bytes) 

Burgemeester Fons Hertog overhandigt aan de burgemeester van Galle, Lional Premasiri, een delftsblauw bord van IJmuiden.    

De volgende 4 projecten zijn als jubileumprojecten aangewezen:
     -renovatie/vervanging van kinderspeelwerktuigen, gelegen in een park naast het

      gemeentehuis van Galle
     -nieuw (mannen)toiletgebouw in het wijkje Velsenpura (genoemd naar Velsen),
      tevens bekostiging van verlenging van een afzuigslang om septic tanks in dit

      wijkje te ledigen
     -aanleg van een 'liquid oxygen tank' voor het Karapitiya Hospital
     (de logistiek voor zuurstof kan zo beter geregeld worden)
     -kindercreche (day care centre): SOS Velsen investeert voor 50% in de

      verbouwingskosten en kosten voor de aanschaf van meubilair en, voor het
      eerste jaar, een bijdrage van 50% in de exploitatiekosten

Daarnaast werden projecten, afgeronde en nog lopende, bezocht. Dit blijkt toch steeds noodzakelijk te zijn, om te wijzen op nodig onderhoud. De temperatuur, het vochtigheidsgehalte en het zoutgehalte van de lucht is hoog; materialen aldaar hebben hier nog meer van te lijden dan in Nederland.
Daarnaast werden enige scholen bezocht, met het doel of e-mailcommunicatie met Velsense scholen tot stand gebracht kan worden. Vorig jaar (2000) heeft het Vellesan College rond juni, hiermede een begin gemaakt, doch de indruk bestaat  dat deze, om ons onbekende redenen, vrij snel beŽindigd is.

Voorlopig is, als pilotproject, in juni 2001 een start gemaakt met een e-mailproject met een jongensschool in Colombo.

Werkbezoek in januari/februari 2003
Een kleine delegatie, bestaande uit de SOS bestuursleden Klaas van Slooten (delegatieleider), 
Guus Hartendorf (2e voorzitter) en Willem Meesters, bezocht op 30 januari 2003 eerst Colombo, alwaar eerst een vergadering met de NAAL plaatsvond.  
Aansluitend een ontmoeting met de ambassade secretaris, de heer Sanne Kaasjager. 
Ook NAAL president, de heer S.P.C. Kumarasinghe was hierbij aanwezig. Alle lopende projecten werden 
besproken. 

Van 31 januari t/m 4 februari 2003 werden de projecten in Galle bezocht, vergaderd met het gemeentebestuur,
nieuwe afspraken gemaakt en nieuwe projecten aangeboden, etc.

Zondag 2 februari 2003
In het gemeentehuis werden 's middags twee bijeenkomsten belegd. 
In de eerste reikte de delegatie voetbalmateriaal uit aan een aantal voetbalclubs (meer dan 20): voetballen en pilonen. Delegatieleider Klaas van Slooten legde uit dat dit een gift was van de Velsense voetbalclub RKVV Velsen , in het kader van hun 75 jarig bestaan, met het doel de voetbalsport in Galle te promoten.

Na deze ceremonie was er een bijeenkomst van twee groepen mensen: uit het Fort en China Garden. Dit was in het kader burgerparticipatie/afvalverwerking. In 2001 en 2002 hebben enige personen uit Galle een VNG cursus "Burgerparticipatie" en "Afvalverwerking"   gevolgd (met stage in Velsen). Via burgerparticipatie wordt getracht de burger te betrekken met een goede afvalverwerking (ophalen, scheiden, etc.). 
Een schone stad betekent meer gezondheid, doch afvalscheiding kan ook geld opleveren. 
Als pilot project was men in 2002 in het Fort gestart huisvuil gescheiden op te halen. De mensen uit het Fort informeerden de groep uit China Garden over de plussen en minnen. 
Ook heeft de delegatie een fabriekje kunnen bewonderen waar reeds plastic voorwerpen worden geproduceerd, zoals kopjes, bekers en borden. Een tweede fabriekje in een ander stadsdeel was juist in aanbouw.

VNG en Nova College projecten :
1. Installatie van een ICT Academie in Galle (Nova College project)
In februari 2003 hebben onder aanvoering van de heer Arie van Duijn, enige leraren en studenten van de ICT Academie van het Nova College in hun vakantietijd een ICT Academie ingericht (in samenwerking met de VTA (Vocational Training Authority). Daartoe waren twee verdiepingen op een bestaand gebouw gezet.
In de ICT Academie, zal naast computerlessen, ook geleerd worden computers te installeren en netwerken op te zetten.
Het Nova College heeft installatie materiaal geleverd. De computers zijn afkomstig van het gemeentehuis Velsen. Vorig jaar is door vervanging daar veel apparatuur vrij gekomen. Studenten van het Nova hebben deze eerst nagekeken.
Gebleken is dat er voor de computercursussen veel animo is.
Op 18 oktober 2003 door minister Hemakumara Nanayakkara de ICT Academie officieel geopend.

2. Sport Ontwikkelings Project (Sport Development Project)(VNG/VWS project)
Begin juli 2003 hebben de heren Simon de Weers (gemeente Velsen, afd. Sport en Recreatie) en Maximo Wernet (afgestudeerd CIOS) Galle bezocht. Doel: opzet van een programma om sportleiders te trainen in elementen om sport aan iedereen te kunnen aanbieden. Schept een beter lichamelijk functioneren ťn houdt de jeugd van de straat (criminaliteit). Het CIOS (onderdeel van het Nova College) kent een specialisatie: Internationale sportopleiding. De heer Wernet, projectleider in Galle, heeft ruime ervaring opgedaan in Zimbabwe en Zuid Afrika. 
Probleem is nog of voldoende fondsen verworven kunnen worden. Besprekingen lopen eveneens met het Ministerie van VWS, Directie Sport.


3. Automatiseringsproject in het gemeentehuis van Galle (Nova College/VNG)
Naast het in 1. genoemde project, zal het Nova College met medewerking van de gemeente Velsen ook een computernetwerk in het gemeentehuis van Galle opzetten. Daartoe zijn de heren Arie van Duijn en Gerrit Out (gem. Velsen) op een verkenningsmissie in juli 2003 in Galle geweest. In oktober zullen enige leraren en studenten van het Nova College naar Galle afreizen om een netwerk te implementeren. De ReinUnie (Velsen) zou twee (overcomplete) netwerkservers leveren, doch deze bleken niet voldoende capaciteit te hebben voor het computernetwerk. Twee (overcomplete) servers zijn later door het gemeentehuis Velsen geleverd.
Gemeenteambtenaren in Galle krijgen reeds computerles in de bovengenoemde ICT Academie.

4. Burgerparticipatie/afvalverwerking
In oktober zijn de dames Sandra Eriks (gem. Velsen) en Manuela Lima (ReinUnie) naar Galle afgereisd voor verder onderzoek/stimulatie/advisering hoe burgerparticipatie en afvalverwerking/afvalscheiding in elkaar zou kunnen passen. Een rapport is opgemaakt.