Jaarverslag 2015
Zie homepage

 © Copyright 2005
sosvelsen

 
 

Over ons

SOS Velsen, de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen, is in juni 1985 opgericht als samenwerkingsverband van mensen met verschillende geestelijke achtergrond met een actieve belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking.

 

 

 


Stedenband Velsen-Galle
De stedenband met Galle, Sri Lanka, is in september 1976 opgericht en werd tot 1985 onderhouden door enige ambtenaren.
In 1985 vond de toenmalige Velsense burgemeester en gemeenteraad dat de stedenband breder gedragen zou moeten worden,
door middel van een stichting, waarvan de bestuursleden uit diverse disciplines moesten komen (zoals onderwijs, cultuur, bankwezen,
religie, etc.). In juni 1985 werd de stichting SOS Velsen opgericht.

De bestuursleden doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis, worden daarvoor dus niet betaald.
Een financiŽle verantwoording vindt u in het jaarverslag (link op de home pagina).

Doelstellingen van de stichting:

1.  door voorlichtings- en vormingsactiviteiten inzicht te verschaffen in mondiale vraagstukken en internationale samenwerking,
     zowel op economisch als cultureel gebied, als op het gebied van de Derde Wereldproblematiek en de samenhang tussen deze
     problematiek en de eigen samenleving en levenssituaties

2.  het op gang brengen van activiteiten, in het bijzonder ten behoeve van de inwoners van Galle (Sri Lanka), die vorm kunnen
     geven aan de gevoelens van solidariteit met de Derde Wereld, die als gevolg van het onder
1 bedoelde bewustwordingsproces
       zijn ontstaan

3.  het bevorderen en/of begeleiden van initiatieven en activiteiten vanuit de Velsense bevolking, die met deze problematiek
     in verband staan, alsmede het ondersteunen en/of begeleiden van Velsense groepen, die zich op dit gebied bewegen

4.  in de praktijk houdt de stichting zich vooral bezig met het onderhouden en verstevigen van de stedenband met Galle, Sri Lanka