Jaarverslag
2015
zie Home pagina.

 © Copyright 2005
sosvelsen

 
 

Projecten SOS Velsen

 

 

 

Kies hier voor:

Lopende projecten

Afgeronde projecten

 


                                                 Lopende projecten                                       

Bijgewerkt t/m 27-6-2017
Ter info: de projecten hebben een 6-cijferig nummer: jaartal en projectnummer.

2015-02 - Herbouw naaischool te Magalle
Door de tsunami op 26 december 2004 is de aan de baai gelegen naaischool te Magalle totaal verwoest (deze naaischool is indertijd door burg. Peter Jan Molendijk geopend).
Een tsunami gerelateerd project dus. De herbouw zal bekostigd worden uit het restant van 'Velsen helpt Galle', eventueel aangevuld vanuit SOS Velsen.
Tijdens een werkbezoek in oktober 2013 gaf de toenmalige 'acting Mayor' aan dat de gemeente Galle zélf de naaischool wilde herbouwen. Ondanks steeds navragen, geen reacties van de gemeente Galle.
In 2014 keerde de in eer herstelde burgemeester Methsiri de Silva weer terug als burgervader van Galle en kwam er weer wat voortgang.
Begin 2015: Herziene bouwtekeningen en begrotingen en in april 2015 goedkeuring door de NAAL.
De naaischool wordt herbouwd op dezelfde plek, plus een extra etage. De naaischool wordt gevestigd op de 1e etage. Beneden een ruimte voor een ondernemer.
Wat er gevestigd zal worden op de 2e etage is nog onbekend.
Begroting april 2015: LKR 4,017,847 = (koers april 2015) 28.947 euro, plus 5.000,- euro voor apparatuur en meubilair, plus 500,- fee NAAL = 34.447,- euro.
De hoop is er dat binnenkort met de herbouw begonnen kan worden. In juli 2015 zal dit met de gemeenteraad in Galle worden besloten.
Juli 2016: Goedkeuring van de 'Planning Committee' van de gemeente Galle voor 2 etages.
Nov. 2016, vergadering SOSV: Geld beschikbaar voor bouw tweede etage.
Feb. 2017: 14.567,- euro overgemaakt voor de 2e etage. Het restant van 'Velsen helpt Galle' is nu totaal besteed en SOS Velsen heeft het tekort aangevuld.
Eind april 2017: 'Laying foundation stones' zijn gelegd (gebruik in Sri Lanka). Mei 2107: foto's betonwerkzaamheden ontvangen.
Verwacht wordt dat het werk eind juli 2017 klaar zal zijn.

2016-01 - Gymnasium Felisenum te Velsen-Zuid: Studiebeurs voor begaafde leerling
Het Felisenum heeft tweemaal een zwemestafette georganiseerd en 2.500,- euro beschikbaar gesteld voor een project op Sri Lanka. De NAAL kwam met het voorstel een begaafde (jonge) man
een studiebeurs te verlenen. Het werd een zeer jonge knaap uit een arm gezin, wonend in een wijk in Galle, de zusterstad van Velsen: Viyat Nimsara Nilaweera.
De beurs zal voornamelijk worden besteed voor internaatkosten (zal zo'n 6 jaar duren). In juni 2016 bleek SOSV-penningmeester 2111,90 euro van het Felisenum te hebben ontvangen.
De administratie een bedrag voor een ander project bestemd. SOSV heeft toch 2.500,- euro overgemaakt, het verschil bijpassend.
Dec. 2016: Foto's en rapportcijfers: het ziet er goed uit.

                            Afgeronde projecten             


Vanaf 2001 wordt er gewerkt met projectnummers van 6 cijfers: jaartal en projectnummer van dat jaar.

          1978
Augustus: Bibliotheek Velsen: Na een collecte, verkoop van boeken en affiches, plus een bijdrage van Samvro:
 1500 gulden voor de aanschaf van boeken voor de Openbare Bibliotheek in Galle.
September: Ambulance (besteld in Japan - levering januari 1979) ten behoeve van het Municipal Hospital in Galle.
  16.000 gulden bijeengebracht d.m.v. een collectie, het organiseren van een "Sri Lanka week" en een supplementair
  crediet van de gemeenteraad à 3975 gulden.

         1983
3 september 1983: Opening naaischool Dadalla.
Opening door Mr. Evert Jongens (Nuffic). Besteed bedrag voor naaischool onbekend.

         1984
Eind november: voor de school Vidyaloka Vidyalaya: een draaibank, lasapparatuur en typemachines voor 
                   
   trainingprogramma's voor schoolverlaters.
•Magalle, naaischool (1984?). Geen verdere bijzonderheden te achterhalen.

        1985
Dadalla, naaischool : Rs. 56.350/- (ongeveer 7.000 gld.) voor de op- en inrichting.

        1986
Januari: Velsenpura (hiervoor genoemd Galwallawatta): Rs. 185.000 (18.500 gld.) voor de aanleg van een  
  drainagesysteem,  toiletgebouwen/douches en kranen.
Januari: Bonavista Home (ouden van dagen tehuis): a. 800 gld. voor beddengoed. b. Waterpomp : gestolen. Nieuwe pomp: 
  Rs. 6050/- (600 gld.).
Januari: beide naaischolen: Rs. 56.350/-.
Augustus: Velsenpura: Rs. 98.000 voor aanleg tweede blok toiletten.
Augustus:  Bonavista Home: Rs. 35.000/- voor de aanleg van toiletten in de vrouwen afdeling.
September: Velsenpura: afdekking vuilwaterafvoer: Rs. 433.000/-.

       1987
Maart: Buurthuis Velsenpura: eerste steen gelegd door Mr. Evert Jongens (Rs. 300.000/-).
  (Buurthuis De Dwarsligger te IJmuiden schonk 1.000 gld. en een particulier (dhr. Alozerij) 500,00 gld.).
Maart: Muziekinstrumenten voor de schoolband van de Malharus Sulhiya Central College ( Moslimschool) (6.000 gld.).
April: Naaischool Dadalla: Rs. 115.000/-.
Juni: Openbare Bibliotheek in Galle : Rs. 10.000/- voor boeken in het Sinhala.
Juni: Openbare Bibliotheek in Galle: Rs. 24.000/- voor reparaties aan het gebouw.
Juni: Naaischool Dadalla: Opbrengst van 90 gld. voor de verkoop van slopen in Nederland.
Juni: YWCA-gebouw (Young Women Christian Association): Rs. 200.000/- voor restauratiewerkzaamheden.
November: Bona Vista Home: bijdrage van Rs. 35.000/- voor de aanleg van de toegangsweg, toiletgebouw mannenafdeling.

       1988
•Februari: officiële opening buurthuis Siyambalagahawatta door oud-burgemeester P.J. Molendijk.
•Juni: IJmuider Courant: giften in verband met opening nieuw pand Marktplein 1.095 gld. bestemd voor 
  boekenkasten
enboeken voor de Openbare Bibliotheek te Galle.
Andere giften:
   -Opbrengst collecte in Ned. Herv. Kerk te Santpoort t.b.v. meubilair buurthuis te Galle: 260 gld.
   -Haarlems Dagblad: t.b.v. weeshuis Yasodara 150 gld.
   -Vrouwenraad Samvro: 1.000 gld. t.b.v. materiaal en opzetten exportkanaal voor producten naaischool.
   -Kunstschilder J. Pécasse: opbrengst verkoop schilderijen: 1.200 gld., bestemd voor vakonderwijs in Sri Lanka.
Ondersteuningen door SOS Velsen:
  -Velsenpura: 8.155,71 gld. voor toiletten; zuivering bron; afdektegels over riool, electriciteit. Totaal Rs. 445.868/-.
  -Ned. Herv. Kerk in het Fort (Dutch Reformed Church): nieuw hek rond de kerk: 610,86 gld (Rs. 9.100/-).
  -Bibliotheek Galle: donatie voor boeken: 670, 38 gld.
  -Bibliotheek, Fort Galle, : reparatie van een dak: 1.666,74 gld.
  -Buurthuis te Siyambalagahawatta: meubilair: 2.25,81 gld. 
  -YWCA gebouw: 1e termijn dakreparatie: 1.504,08 gld.
  -Bona Vista Bejaardentehuis: eetkamer vrouwenafdeling (open air lounge) en tuinstoelen: 3.185,73 gld. (Rs.47.094/-).
   Eveneens: renovatie manneneetzaal, gemakkelijke stoelen vrouwenafdeling en tv voor mannenafdeling.
   De Sri Lanka Ports Authority (SLPA) verzorgde -na bemiddeling door SOS Velsen- de verbetering van de 
   watervoorziening. Ook zorgde de SLPA voor een ontwerp voor terreinindeling van groentetuintjes.
  -Velsenpura: herstel bron, riolering en electra: 3.238,25 gld.

        1989
Buona Vista Home for Elders (BVHE): 1. Eetzaal mannenafdeling: Rs. 47,251.60; 2. Toiletten en douche voor mannen- en 
  vrouwenafdeling: Rs. 77,190/-; 3. Rs. 20.000,- voor medicijnen, gedoneerd door de Stichting "Velsen voor de Derde Wereld".
Y.W.C.A. gebouw: reparatie dak: Rs. 6,244.85.
Velsenpura: Community Centre (Buurthuis); Rs. 300.000 (16.000 gld.).
Openbare bibliotheek, Galle: jaarlijkse bijdrage (hoogte bedrag?).
•Wijk Mahamodarawatta: 8 huisjes: 21.450,-- gld. en 1.600 gld. voor de inrichting ( totaal Rs. 463,010.11).

        1990
Geen gegevens beschikbaar.

        1991
Velsenpura: 11.895, 33 gld. voor buurthuis (Rs. 280,874.91).
Sanghamitta College: donatie voor speeltuin van 743,-- gld. van het Vellesan College te IJmuiden (gem. Velsen).
Magalle, naaischool: 6 naaimachines (per stuk Rs. 8000/-- = 450,00 gld.); 20 scharen (per stuk Rs. 100/--). Totaal 
 plusminus 2800,-- gld.
Openbare bibliotheek (Public Library): schenking Engelse boeken van de Openbare Bibliotheek IJmuiden (gem. 
   Velsen)(873,30 gld.).
•Wijk Mahamodarawatte: 8 huizen (20.321,83 gld.); renovatie van 40 huizen (20.013,07 gld.).

        1992
•Wijk Mahamodarawatta: vervanging van 40 cadjan huisjes:  bouw 40 huisjes voor visserlieden (Rs. 1,680,000/=).
Sambodhi Home (een soort gezinsvervangend tehuis voor geestelijk gehandicapten): Donatie van het Boerlagehuis 
 (gezinsvervangend tehuis te IJmuiden) van 2.884,50 gld. ter gelegenheid opening Boerlagehuis. 
Buona Vista Home: via SOS Velsen: bijdrage van Rs. 30,787/- van de Stichting Velsen voor de Derde Wereld, ten 
 behoeve van de aankoop koelkast, ventilatoren, lampen en een bed; daarnaast 2.400,00 gld. voor voedsel.
Fort Galle, rioleringsproject: herstel riolering/afwateringsstelsel uit VOC periode. Totale kosten bijna 100.000 gld.
  Herstel noodzakelijk in verband met stilstaand water door zand- en koraalophopingen: broedplaats voor muggen, 
  met malaria en dengue gevaar. 1e en 2e termijn: 12.751,97 gld. 
 Subsidie van Ministerie van Buitenlandse Zaken voor dit project: 49.000 gld.

        1993
Februari: een model van een Statenjacht uit de 17e eeuw, ter waarde van 4000 gulden, bestemd voor het Maritiem  
  Museum te Galle. Geconstrueerd door de IJmuidenaar, de heer G. Jansen en gedoneerd door de bevolking van Velsen, 
  Kennemerland Groep Fishing Company, Rabo Bank IJmuiden en Wijsmuller Shipping Trade, alle te IJmuiden.

Openbare bibliotheek, Galle: 400 gld .
Buona Vista Home: via SOS Velsen: bijdrage van 2.400 gld. voor voedsel door de Stichting Velsen voor de Derde Wereld.
Fort Galle, rioleringsproject (uit VOC tijd - zie 1992)): termijn à 9.407.07 gld. voor voortgang herstel afwateringsstelsel.

       1994
19 februari: overhandiging van een model van een Statenjacht uit de 17e eeuw, ter waarde van3.515,43 gulden aan het 
  Maritiem Museum te Galle. Geconstrueerd door een IJmuidenaar, de heer G. Jansen. Donaties van de bevolking van 
  Velsen, Kennemerland Groep Fishing Company, Rabo Bank IJmuiden en Wijsmuller Shipping Trade, alle te IJmuiden.
Buona Vista Home: via SOS Velsen: bijdrage van 2.400 gld. voor voedsel door de Stichting Velsen voor de Derde Wereld.
Fort, rioleringsproject (uit VOC tijd - zie 1992): termijn à 22.021,94 gld. voor voortgang herstel riolering.
Openbare bibliotheek, Galle: 735,04 gld.

        1995
April: Buona Vista bejaardenhuis: persoonlijke gift van 500 gld. van één van de SOS Velsen bestuursleden om de 
   bewoners van het tehuis af en toe een uitstapje te laten maken. Dit ter nagedachtenis van zijn overleden moeder. 
Science in service training programme in Galle District: vergoeding van de kosten van één seminar voor 40 deelnemers.
•Continuering restauratie van het afwateringssysteem (rioleringssysteem) in het Fort te Galle.
Buona Vistahuis: donatie van 4.000 gld. voor noodzakelijke reparaties.
Buona Vistahuis: via SOS Velsen: 2.400 gld. voor extra voedsel van Stichting Velsen voor de Derde Wereld.
•Fa. Rolvink, aannemer: 25 jarig bestaan: i.pv. kado's geld, ter besteding voor herstelwerkzaamheden dak 
  Buona Vistahuis. Zie ook 1996. 
Bibliotheek, Fort Galle: herstel dak.
•Wijk Mahamodarawatta: oplevering van 1x 8 en 1x 12 huisjes.
Fort, Dutch Reformed Church (Nederlands Hervormde Kerk): bijdrage in de renovatie.

       1996
Naaicentrum Dadalla: 2 naaimachines (Rs. 31780.00 = + 975 gld.); 1 Yuki naaimachine (Rs. 43390.00 = + 1332 gld.); 
  boeken en ander
materiaal (Rs. 5000.00 = + 153 gld.); training van twee supervisors (Rs. 14,800.00 = + 454 gld.).
 Totaal: + 2.925,00 gld.
Buurtcentrum Siyambalagahawatta: speelwerktuigen voor speeltuin (Rs. 5000.00 = + 153 gld.).
Community Centre (buurthuis) in wijk Mahamoderawatta: speelwerktuigen voor speeltuin (Rs. 5000.00 = + 153 gld.).
Velsenpura: kindertoiletten (Rs. 48,000.00 = + 1473 gld.).
Buona Vista bejaardenhuis: 150 slopen, 40 kussens en 100 lakens (totaal Rs. 26500.00 = + 810 gld.); 
  reparatie dak (Rs. 151,234.00 = + 4642 gld.). Een deel van dit geld is geschonken door fa. Rolvink, IJmuiden - zie 
  ook 1995); reparatie toiletten (Rs. 29,965.00 = + 919 gld.).
Fort Galle: Hand tractor voor het opruimen van vuilnis in het Fort (Rs. 107,000.00 = + 3284 gld.).
Scouts Hoofdkwartier op de Custom Road: diverse reparaties (Rs. 313,000.00 = + 9609 gld.).
Velsenpura: met behulp van de Nederlandse ambassade 40.000 gld. ter beschikking voor typemachines en 
  andere apparatuur en administratieve ondersteuning. 
Openbare bibliotheek, Galle: 84,90 gld. voor videobanden.
Fort: Herstel Nederlands Hervormde Kerk (Dutch Reformed Church): 2.250,00 gld. voor herstelwerkzaamheden.

        1997
Bibliotheek, Fort: Herstel dak (3.284 gld .).
Buona Vista bejaardenhuis: Telefoonaansluiting (Rs. 43,020.00 = 1.425,00 gld.) = donatie van Velsense bejaardenhuizen;
 Stichting Velsen voor de Derde Wereld (V3W)(via SOS Velsen): 8.000 gld., zijnde de helft voor de aanschaf van een 
  transportauto; V3W: 2.400 gld. voor voedsel.
  Stichting Katholiek Bejaardencentrum Kennemerland: 290,55 gld.
Velsenpura: vervanging betonplaten over de afwatering/riolering  (Rs. 30,000.00 = + 900 gld.).
Minuwangoda: betonplaten over de afwatering/riolering (Rs. 54.000/-- = + 1620  gld.)
Siyambalagahawatta, buurthuis: speelgoed: een bal, een cricketslaghout en een soort biljarttafel. 
Voetbalvereniging RKVV Velsen: ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan een donatie van 2500 gld. ter promotie van de 
  voetbalsport
in Galle (door allerlei vertragingen is het materiaal pas overhandigd in februari 2003).
Karapitiya Hospital: medische instrumenten ter waarde van ong. 2.200 gulden. 
  1.600 gld. hiervan is een  bijgedrage van het Ichthus College te Driehuis, middels een kerstaktie.
W.H. de Boer: privé donatie van 460,05 gld.
Vrouwenbond FNV: donatie 10,00 gld.
Touwslagerij in Galle: 7.000 gld.

         1998
Naaicentra te Dadalla en Magalle: 1 Singer overlock naaimachine, model 14473 (Rs. 19690/- = + 630 gld.); 
  1 Singer highspeed industrie naaimachine, model 1191 D (Rs. 39990/- = + 1284 gld.).
Buona Vista bejaardenhuis: bijdrage van 600 gld. voor tv toestel van fysiotherapeut ter gelegenheid van zijn 25 jarig 
  jubileum. (Later zijn twee toestellen geleverd. Het benodigde bedrag is aangevuld door SOS Velsen).
  St. Velsen voor de Derde Wereld: donatie van 2.400 gld. voor voedsel (via SOS Velsen).
  Aanschaf busje: (via SOS Velsen): donatie van St. Velsen voor de Derde Wereld van 10.600 gulden voor vervoer 
  van de inwoners.
  Renovatie gebedsruimte : 2.440,17 gld.
Bijdrage voor beurs voor Srilankaanse scholieren: 500 gld.  (5 uit Galle)(Rs. 15.055/=).
Touwslagerij, Galle: 8.000 gld. = ongeveer Rs. 210,000/--.

        1999
Fumigation machine (4.000 gld.)(= een verstuiver om in riolering insectendodende middelen te spuiten, 
  bijv. tegen de muggen: malaria en dengue).
•Wijk Magalle: donatie van 32.800,-- gld. van woningbouwvereniging AWV Eigen Haard, voor afbouw/nieuwbouw 
  van 17 huisjes
Fort, Galle: Furgeson Massey tractor met aanhanger voor ophalen vuilnis (34.229,02 gld. - donatie van het 
  Cornelis Vrolijk Fund = visserijmaatschappij te IJmuiden)
Openbare bibliotheek, Galle: 1.187,96 gld. voor het vervoer per zeecontainer van overtollige bibliotheekmeubilair 
  van de oude bibliotheek aan het Plein 1945 te IJmuiden.
Montesorischool, Galle: 146,41 gld. voor houten puzzles.
Buona Vista Home: Giften van Stichting Velsen voor de Derde Wereld (via SOS Velsen): 2.400 gld. voor voedsel
  1.800 gld. voor ventilatoren; 800 gld. voor lakens.
  Wereldwinkel 't Kruispunt te Velserbroek: 1.000 gld. voor een koelkast voor de meisjesafdeling.

        2000
Maart:
•Wijk Mahamodarawatta: oplevering en overdracht van 12 huisjes. (Rs. 1,200.000/- = 36.000 gld.).
•Wijk Magalle: oplevering en overdracht van 17 huisjes. Betaald door woningbouwvereniging AWV Eigen Haard 
 
(ongeveer 32.500 gld.).
•Officiële overdracht van een Ferguson Masson tractor met aanhanger , bestemd voor het ophalen van  vuilnis in het 
  Fort te Galle . Schenking  van Cornelis Vrolijk Fund (een visserymaatschappij te IJmuiden).
•Aanschaf van een 'fumigation machine' , een apparaat om verdelgingsmiddelen in de rioleringen te blazen 
  (ter voorkoming van muggen (malaria, knokkelkoorts, etc.) . (ongeveer 1.000 gld.).
Officiële overdracht overtollig meubilair van de oude Openbare Bibliotheek Plein 45 te IJmuiden.
Naaicentra te Dadalla en Magalle: verbouwingen en naaimachines.
Furgeson Massey Tractor met aanhanger: extra geld (550,93 gld.).
Buona Vista Home for Elders: renovatie/vergroting gebedsruimte. SOS Velsen heeft hierin voor de helft 
  bijgedragen (+ 5.000 gld.).
Internet communicatie (e-mail): 300 gld. ter beschikking gesteld voor een modem en aanleg telefoonlijn voor het 
  All Saint's College om e-mail verkeer met het Vellesan College te Velsen mogelijk te maken. In juni 2000 eerste bericht. 
  Het verloop hierna is onbekend.

        2001
Maart: project 1999-29 - wijk Minuwangoda: betonplaten over de riolering: klus afgerond.
Juli: project 1999-27 - (Touristische) Informatieborden in (o.a. Fort) Galle
  Een overkoepelende organisatie (Galle Heritage Centre) in Galle heeft dit project overgenomen.
Oktober: project 1999-15 - Buurtcentrum te Siyambalagahawatta:
  Omheining met ijzeren poort: ter beveiliging (diefstal) en bevuiling door koeien.
November: project  1999-11 - Velsenpura: vervanging gebroken tegels over een afwatering/riolering.
November: project 1999 -13 - Naaicentrum Dadalla
 Ter beveiliging: plaatsing aluminium deuren, afscheidingsmuren en omheining.
  Daarnaast overhandiging 2 strijkbouten (met korting van fa. Blokker te Velserbroek).
November: project 1999-14 - Naaicentrum te Magalle : overhandiging 2 strijkbouten (met korting van fa. Blokker 
  te Velserbroek
).
November: project 1999-11 - Speelwerkattributen in kinderspeelpark naast het gemeentehuis te Galle:.
  Een jubileumproject in het kader van de 25 jarige stedenband Velsen-Galle: Vervanging van speelwerktuigen. 
  Op 5 november 2001 is door de Nederlandse ambassadeur, de heer Hein Princen, het park heropend met de naam 
  'Velsen Children Park'.
November: project 2000-02 - Wijk Moragoda-Ela: aanvraag voor 42 nieuwe huisjes in nat gebied. De door plaatselijke 
  bewoners gewenste uitvoering strookt niet met het inzicht van sponsor AWV Eigen Haard, zodat uiteindelijk dit 
  project afgeblazen wordt. Wens bewoners te duur.
  Overig:
•Project 1999-17 - Touwslagerij: project beëindigd. Bedoeling was een coöperatieve bedrijfsvoering te realiseren, 
  doch de beheerder dacht dat het geheel zijn eigendom was. SOS Velsen heeft slechts een gedeelte (minder dan de helft) 
  in de kosten bijgedragen. Onderzocht zou worden of het door SOS Velsen geïnvesteerde geld teruggevorderd kon worden. 
  Dit is niet geschied.

        2002
April: 1998-01 - Herstel clubgebouw van de Scouts . Men heeft een gedeelte uitgevoerd van het overgemaakte  
  begrotingsbedrag. Een aanvullende begroting wordt door de leiding van de scouts, na diverse navragen, niet 
  aangeleverd, zodat SOS Velsen besluit dit project van de lijst te halen.
April: 2000-01 - Constructie van afwateringsgoot in Velsenpura (een naar Velsen vernoemd wijkje)
  Het begin van een afwateringsgoot in dit naar Velsen vernoemd wijkje moest aangepast  worden. Herstel  uitgevoerd.
September: 2000-06 - Kinderdagverblijf (Day Care Centre)
  Kosten Rs. 239,197/- = + ƒ 7175,-.
  De oude kinderbibliotheek is hiervoor worden verbouwd in samenwerking met de PUM (Project Uitzending Managers).
  Projectleider was mevr. Jet Creemers (in 1994 Zakenvrouw van het jaar). SOS Velsen heeft voor 50% in de inrichting en voor 50% 
  in de exploitatie van het eerste jaar deelgenomen. In november 2001 is de verbouwing gestart. Het is tevens een 
  jubileumproject in het kader van de 25 jarige stedenband (2001). In september 2002 heeft de 'echte' start 
  plaatsgevonden. Op 5 november 2002 de officiële opening door de Nederlandse ambassadeur,  de heer Hein Princen.
  2012, opmerking: Uit opmerkingen in voorgaande jaren, o.a. van de Govern or Southern Province, wordt aan dit project
  de indicatie 'voorbeeldfunctie' gegeven.
September: 1999-12 - Velsenpura (wijkje genoemd naar Velsen), nieuw mannentoilet én verlenging van een afzuigslang
      om de septic tanks te kunnen legen (vanaf de straat niet mogelijk)                

  Kosten Rs. 251,687.86 (ongev. 7550-8000 gld.)
  Het was tevens een jubileumproject i.v.m. de 25 jarige stedenband in 2001. 
  Het gebouwtje werd in september door de burgemeesters van Galle en Velsen geopend.

Oktober: 1999-05 - Voetbalveld/stadion te Dadalla BTS Grounds .
  Het grasveld is sinds juni 2002 bespeelbaar en er is een hek om het veld geplaatst. Alle kosten tot nu toe zijn door 
  Galle gedragen. De uiteindelijke  begroting blijkt voor SOS Velsen veel te hoog: ongeveer 71.650 euro. Het bestuur 
  van SOS Velsen besluit in oktober 2002 dit project van de lijst af te voeren.

        2003
April: 1999-14 - Naaicentrum Magalle:
 
Andere indeling lesruimte, i.v.m. stof- en geluidsoverlast van de aanliggende doorgaande verkeersweg. 
  Kosten Rs. 252,157.00. In april 2003 wordt gemeld dat de verbouwing klaar is. 
  De gemeente Galle heeft de NAAL geïnformeerd dat zij in zee wil gaan met een firma die naaimachines kan leveren 
  en tevens naailessen kan verzorgen, waarna de leerlingen bij deze firma in dienst kunnen komen.
  Tijdens de tsunami op 26 december 2004 wordt het naaicentrum volledig verwoest. In 2005 is het nog niet duidelijk 
  of  het naaiopleidingscentrum op dezelfde plaats opnieuw ingericht zal worden. Ook is het niet duidelijk of er elders les 
  gegeven wordt.

Juni: 1999-36 - YMCA gebouw in Fort Galle
  Begroting Rs. 1,250,000.00 = Usdlrs 17.361,00 (in 2000).
  Een multifunctioneel gebouw: buurtcentrum, soort creche, bijscholingslessen, judo, vergaderingen, etc. 
  Binnen valt het een en ander op te knappen, doch de daken en muren zijn  lek. De buitenkant (het dak) valt sinds enige 
  tijd onder de overkoepelende organisatie 'Galle Heritage Centre'. Het wachten is op herstel van de daken.
  Wereldwinkel Velserbroek heeft begin 2002 1.000 euro beschikbaar gesteld voor speelattributen en een wasgelegenheid.
  Juni 2003: het  bericht wordt ontvangen dat het gebouw -eigendom van de YMCA- verkocht zal worden door de YMCA. 
    
  Bestuur SOS Velsen besluit daarop dit project af te voeren.
2000-04 - Karapitiya Hospital, plaatsing tank voor vloeibare zuurstof (O2)
 
Eén van de jubileumprojecten van SOS Velsen in het kader van de viering van 25 jaar stedenband Velsen-Galle in 
  september 2001.
  Medicinale zuurstof werd dagelijks in gasflessen door 2 à 3 vrachtwagens vanuit Colombo aangevoerd (110 km.). 
  Dit leverde vaak vertraging op (filevorming, mankementen aan de wagens, etc.). De tank levert een kostenbesparing op. 
  Aanvankelijk gaf het ministerie geen toestemming tot plaatsing: men was bang voor een monopoliepositie van de firma 
  die de tank zou leveren (ook levering zuurstof in de regio). Na enige vertraging is er, in samenwerking met de 
  desbetreffende firma, in juli 2003 de tank geplaatst. Begroting Usdlrs 27.400,-. Overeengekomen wordt dat SOS Velsen
  de aansluitkosten, iets minder dan 12.000 gld. betaald. De overgebleven kosten zijn voor de firma die de tank aanlegt.
  Op 27 september 2003 is de tank officieel in gebruik genomen met pijpleidingen naar verpleegafdelingen en 
  operatiekamers.
  Bericht uit Galle: "SOS and the Municipality of Velsen can be happy that here after no body at Karapitiya hospital
   will die because of none availability of Oxygen." 
 
Opmerking: vanuit het Karapitiya Hospital wordt gemeld dat de zuurstoftank na de tsunami op 26 december 2004 
 
veel mensen het leven heeft gered. 
Juli: 2002-01 - Gift RKVV Velsen materiaal voor voetbalpromotie in Galle
  Ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan heeft de voetbalvereniging RKVV Velsen een bedrag van 2.500 gld. 
  geschonken voor de promotie van voetbal in Galle. Tijdens een bezoek van een Velsense delegatie in september 2002, 
  zijn vast wat grensrechtervlaggen en een voetbal overhandigd aan enige voetbal'clubs'. 
  Februari 2003: Een delegatie van SOS Velsen heeft namens de RKVV Velsen aan meer dan 20 clubs voetbalmateriaal, 
  zoals voetballen, pionnen, et cetera, overhandigd. 
  Juli 2003: foto's overhandigd aan RKVV Velsen van oefenende clubs in clubshirts en materiaal van RKVV Velsen.
•20 juli: Brandweerwagen, gift Rotary Club Velsen
 
Situatie in 2003: slechts een kleine autospuit met veel roestgaten, destijds, geschonken door een Japanse stad, plus 
  een reeds in 1985 in Velsen afgeschreven Landrover (gesponsord door Lions Club Velsen), met open bak en 
  slangenhaspel,  kleine ladder en aanhanger. Deze doet nog steeds in 2003 dienst.
  Op 20 juli
overdracht aan het gemeentebestuur Galle van een nieuwe, in India gefabriceerde, brandweerwagen 
  à 100.000 gld. (ca. 50.000 Usdollars).
  Een bedrag à ca. 50.000 gld.  is  bijeengebracht door de Rotary Club Velsen (bijdrage SOS Velsen: 5.000 gld.) tijdens 
  de Highland Games, georganiseerd  op 15 september 2001.  Dit bedrag is door Rotary International in Amerika 
  verdubbeld tot ca. 100.000 gld.
  Opmerking:
Na de tsunami op 26 december 2004 was de brandweer Galle als één van de weinige in staat om veel 
  gewonden naar de ziekenhuizen en doden af te voeren. Ook verleenden zij dienst door de boel schoon te spuiten.

2003-  ICT Academie in Galle
  Zeer succesvol project. Ingericht door studenten en docenten van de ICT Academie van het Nova College. 
  Zij zorgden tevens voor de sponsoring, aanschaf van materialen, verscheping, etc.
Een aantal internationale IT 
  bedrijven sponsoren voor een groot bedrag in dit project, evenals een aantal bekende Nederlandse bedrijven.  

  Op een bestaand gebouw van de VTA (Vocational Training Authority) in de wijk Talbot zijn twee verdiepingen op een  
  bestaand gebouw gezet, dat reeds in gebruik was als computeropleidingscentrum. In februari 2003 zijn  vier leraren 
  en 8 studenten van het Nova College (locatie Haarlem) naar Galle gegaan en hebben lokalen ingericht tot ICT Academy 
  met vervangen (goede) computers van het gemeentehuis Velsen, welke naar Galle zijn verscheept. Voor de ICT studenten   
  was dit een stageperiode voor hun eindexamen.

  De docenten van het Nova College hebben docenten in Galle onderricht gegeven ('teach the teachers').  
 
Het Nova College zal minstens drie jaar in dit ICT Academy project betrokken blijven.
  De NAAL (Colombo) is ook betrokken in de begeleiding van dit project.
In oktober 2003 zijn opnieuw leraren en 
  studenten   van het Nova naar Galle afgereisd om andere lokalen in te richten en verdere instructies te geven. 
  Op 18 oktober 2003 is het gebouw officieel door de uit Galle afkomstige minister Hemakumara Nanayakkara geopend.
  Eind 2003 reeds meer dan 1250 aanmeldingen om een cursus te volgen.

          2004
• Project 2003-05 -
 
1.     Computernetwerk installatie gemeentehuis Galle
 
Van 13 februari tot 13 maart 2004: de installatie was een stageproject voor 8 ICT Nova College laatstejaars 
  studenten
, o.l.v. onder  leiding van drie docenten, een communicatiedeskundige gemeentehuis Velsen en was tevens 
  een stage project van een studente van INHolland (onderzoeksopdracht).
  De studenten hebben sponsoren gezocht, het implementatieplan geschreven en materialen bijeen gezocht. De plusminus 
  30 computers en 2 netwerkservers (overcompleet na vervanging) zijn afkomstig uit het gemeentehuis Velsen.
  Het project zal zeker nog 2 jaar door het Nova College gecoached worden ("teach the teachers").
    2.     Installatie computers op 27 scholen
 
De studenten hebben tevens op 27 scholen één of meerdere computers geïnstalleerd; totaal 80 stuks en eveneens 
  afkomstig uit het gemeentehuis van Velsen.
April: 2003-04 - Rolstoelen
 
Het Nova College is er in geslaagd ongeveer 30 rolstoelen van Thuiszorg Velsen en Thuiszorg Haarlem te verzamelen.
  De stoelen van Thuiszorg Velsen worden gekoppeld aan Galle, die van Thuiszorg Haarlem aan de NAAL ter distributie.
  De stoelen werden tezamen met de computerapparatuur (project 2003-05) verscheept. Helaas zijn van een enige 
  stoelen niet alle onderdelen aanwezig (achtergebleven in Holland?). 
  Drie 'gewone' en één elektrische zijn in Galle terecht gekomen, 13  'gewone' en 4 elektrische zijn via de NAAL over 
  andere regio's in Sri Lanka verdeeld.
  Juni 2004: een Velsense delegatie heeft een aantal personen/families bezocht die een stoel gekregen hebben, zowel 
  in Galle als in de omgeving van Colombo. Geconstateerd werd dat men rekening moet houden met de grootte van de 
  ontvanger (Sri Lankanen zijn in het algemeen kleiner dan Europeanen...).

Juni: 2000-04 - Officiële overhandiging tank voor vloeibare zuurstof voor Karapitiya Hospitaal (zie ook 2003).
  De tank is uiteindelijk op een andere plek terecht gekomen. SOS Velsen heeft ingestemd met een hogere bijdrage 
  hiervoor: in december 2002 Rs. 480,000/- (ongeveer 4500 à 4800 euro).
  In de zomer van 2003 wordt de tank in gebruik genomen en in juni 2004 officieel overhandigd.

Juni: 2003-03 - Christelijk Mannenkoor "IJmuiden" - muziekinstrumenten voor schoolbands in Galle
 
Tijdens een bezoek in 2003 uit Velsen lijkt het een goede optie om gelden ter beschikking te stellen voor nieuwe
  muziekinstrumenten voor schoolbands.
  In oktober 2003 bestaat het mannenkoor 75 jaar. Middels een extra opslag op de toegangsprijs voor het 
  jubileumconcert wil men ongeveer 750 euro bij elkaar brengen. 
  Bij het jubileumconcert wordt 1250 euro bijeengebracht;  SOS Velsen verdubbelde dit.
 
Besloten wordt de schoolband van het Southlands College (Fort, Galle) van een aantal nieuwe instrumenten te voorzien.
   In juni 2004 worden foto's ontvangen waarop de bands met hun nieuwe instrumenten te zien zijn.
  Juli: 2002-03 - Uitwisseling jongeren tussen Velsen en Galle
  Door een oud-gemeenteraadslid uit Galle (later minister) is een jongerenuitwisseling voorgesteld voor maximaal 6 
  personen (per jaar). Reis zelf te betalen, gratis onderdak bij gastgezinnen. 
  Een uitwisseling in augustus 2002 is niet haalbaar; later wordt juli/augustus 2003 gepland, doch er melden zich 
  te weinig deelnemers, zowel in Sri Lanka als in Velsen. De werving op scholen in Velsen moet eerder beginnen.  
  Uiteindelijk blijkt dat vanuit Galle, financieel gezien, de uitwisseling niet haalbaar is.
  Februari 2004: de stages van Nova College ICT-studenten in Galle en logerend bij mede-ICT-studenten in Galle worden 
  als begin van  uitwisselingen beschouwd (zij het eenzijdig). 
  Juli 2004 wordt definitief besloten dit project van de lijst af te voeren.
September: 1999-21 - E-mail uitwisseling tussen scholen in Velsen en Galle
  Start in juni 2000 met een Velsense middelbare school, doch de contacten liepen niet. 
  Maart 2001: contact tussen scholen in Galle en het Nova College. Juni 2001: start van een pilotproject tussen een 
  jongensschool in Colombo en het Nova College. 
  Oktober 2003: eerste e-mailcontacten tussen Nova College ICT-studenten en de door het Nova College in Galle 
  opgerichte ICT Academy.
  2005: De intussen opgerichte Nederlandse stichting "ICT Education Centre Sri Lanka" heeft een succesvol contact
  gelegd tussen een school in Velsen-Noord en in Galle. De bedoeling van dit pilot-project is dat diverse Velsense scholen, 
  maar óók scholen buiten Velsen, contacten zullen leggen met scholen in  Galle. Opzet: een Nederlandse school zal eerst 
  enige tijd een Gaalse school sponsoren (levering 5 computers, betaling telefoonlijn, et cetera), daarna zal de Gaalse 
  school zichzelf moeten bedruipen.
  Omdat er e-mailcontacten zijn tussen ICT-studenten van het Nova College en ICT-studenten in Galle, besluit het bestuur 
  van SOS-Velsen in september 2004 dit project van de lijst te halen.
September: 2003-01 - Gezondheidsproject:  
  Community Health Education / Prevention of Diseases and Development of
  Health Services Clinics. Begroting: Rs. 4,338,350.00 = 40.545 - 43.383 euro (in 2003).
  Aanvankelijk lijkt het de NAAL een goed project, maar men vraagt zich af of het voor SOS 0Velsen wel te behappen valt.
  November 2003: uit navraag door de NAAL blijkt dat het een onderzoek betreft en niet de 'poorest of the  poor' helpt.
  Bovendien kunnen er fondsen voor dit project bij de centrale regering in Colombo aangevraagd kunnen worden.
  In juni 2004 heeft een Velsense delegatie in een vergadering over dit onderwerp met de Advisory Committee Galle 
  (ACG) gesproken. De ACG zou bij de gemeente Galle navragen wat nu de bedoeling is.
  Sept. 2004: niets meer uit Galle over dit onderwerp vernomen (ook niet na navraag), zodat SOS-Velsen besluit dit 
  onderwerp van de lijst af te voeren.
Sept.: 2003-10 - Zwembad bij Richmond College
  Begroting Rs. 10 miljoen = plusminus 100.000 euro (in 2003).
  Het Richmond College heeft aangegeven dat het zwembad ook voor niet-Richmond personen toegankelijk zal zijn.
  Tijdens een bezoek van een Velsense delegatie in juni 2004 wordt het duidelijk dat een zwembad op het Richmond 
  terrein geen goede keus is. De mogelijkheid bestaat dat men later alleen de toegang voor Richmond studenten zal 
  toestaan.
  In
september 2004 wordt dit project afgevoerd.
Sept: 2003-13 - FISD (Foundation for International Sustainable Development)
  FISD is opgericht na stopzetting van een project, waarbij o.a. koelkasten milieuvriendelijk werden ontmanteld. 
  Deze werkzaamheden zijn nu elders in Nederland geconcentreerd. 
  FISD verleent laagrentende leningen, tot maximaal 50.000 euro, aan (startende) ondernemers in ontwikkelingslanden.
  Via de burgemeester van Galle en de NAAL meldt zich een plastic verwerkend fabriekje aan. FISD gaat akkoord, doch 
  er wordt wel eerst een businessplan verlangd: hoe en op welke termijn er terugbetaald zal worden.
  Een lid van de PUM (Project Uitzending Managers) heeft het bedrijfje doorgelicht en een negatief rapport uitgebracht.
  Op grond hiervan besluit de NAAL niet verder te gaan met dit project. SOS-Velsen neemt dit advies over en in 
 
september 2004 wordt besloten dit project af te voeren.
Oktober: 2003-06 - Basketbal velden, Basketbal Federatie Galle
 
Geen begroting bijgeleverd.
Oktober 2004: voor de hieronder genoemde projecten 2003-06, -07, -08, -09 en -11 geldt: bedoeling was ze in te bedden 
  in het Sport Development Project (2000-08). Helaas tot nu toe geen hiervoor geen fondsen beschikbaar.

   
-2003-07 - Aanvraag voor sportmateriaal en financiële support voor onderhoud
   Geen begroting.
     Aanvraag voor cricketmateriaal, voetbaluitrustingen, tafeltennistafel, badmintonset en financiële support voor onderhoud. 

    -
2003-08 - Mahinda College - Gebouw voor krachttraining
   Begroting Rs. 1,368,731.37 = plusminus 13.687 euro (in 2003).
   
-2003-09 - Mahinda College - Atletiek ontwikkelingsproject
  
Geen begroting.
     Aanvraag voor schoeisel, kleding, verbetering van een springplaats, opslaggebouwtje, ruimte voor krachttrainingsapparaat.

    -2003-11 - Rugby speelveld
     Begroting Rs. 3 miljoen = plusminus 30.000 euro (in 2003).
2003-12 - Inzamelingsactie gem. Velsen, Afd. Sport&Recreatie, niet meer gebruikte sportattributen
  September 2003: de heer Simon de Weers, gem. Velsen, afd. Sport&Recreatie, start een inzamelingsactie om goede, 
   niet (meer) gebruikte sportattributen in te zamelen en per zeecontainer naar Galle te versturen. De volgeladen container
   komt op 16 januari 2004 in Colombo aan en wordt direct doorgestuurd naar Galle. 
   De spullen worden in overleg met de NAAL verdeeld. Turnattributen worden opgeslagen én gebruikt in een beoogde 
  sportzaal (Gymnasium - project2003-02). In juni 2004 laten gymnasten aan een Velsense delegatie oefeningen zien 
   op de mat, evenwichtsbalk en brug.
   In
oktober 2004 verzendt burg. Ariff van Galle een lijst hoe de spullen verdeeld zijn.

        2005
Febr.: 2004-03 - Rotary Club Galle - verzoek van een donatie voor laparascopie instrumentaria voor het Karapitiya  
  Teaching Hospital

  De British High Commission heeft aan het ziekenhuis een nieuwe laparascopie unit geschonken, ter waarde van Rs. 2 
  miljoen.
  Het ziekenhuis kan echter niet alle benodigde instrumenten aanschaffen en heeft de Rotary Club Galle verzocht 
  fondsen hiervoor te vinden. SOS-Velsen legt het verzoek neer bij Rotary Club Velsen en in oktober 2004 besluit deze 
  400 euro ter beschikking te stellen.
 
Februari 2005:  de instrumentaria zijn aangeschaft.
Mei: 2004-01 - Bibliotheek in Fort Galle - donatie voor bestrijding 'zilvervisjes'
  Tijdens een bezoek van een delegatie uit Velsen vraagt de voorzitter van de bibliotheek steun voor de bestrijding van   
  'zilvervisjes' in de bibliotheek in het Fort, Galle. Aangegeven wordt een begroting via de NAAL naar SOS-Velsen te 
   sturen.
 
Mei 2005: na herhaald navragen is nog steeds geen begroting ontvangen. Het project wordt afgevoerd.
  Opmerking: januari 2006: tijdens een bezoek van een Velsense delegatie blijkt dat men het probleem heeft opgelost.

Mei: 2004-02 - Rotary Club Galle - verzoek donatie voor de druk van certificaten "Vocational Service Award" for 
  "Best Post Employee"
  Verzoek aan een Velsense delegatie in juni 2004 overhandigd. Aangegeven een begroting via de NAAL naar 
  SOS-Velsen te sturen.
 
Mei 2005: na herhaald navragen is nog steeds geen begroting ontvangen. Het project wordt afgevoerd.
Juli: 1999-18 - Trainingscentrum voor elektrotechniek: reparatie van TV, radio en andere elektrische apparatuur
  Het trainingscentrum zou onder het Vocational Training Authority (VTA) moeten vallen.
  Het NOVA College wil hierin wel participeren, doch wilde dit pas doen als de door hun opgerichte ICT Academy goed zou functioneren.    
  2005: het ICT project verloopt zeer voorspoedig, doch er is nog geen zicht op een start van het trainingscentrum. 
  In juli 2005 besluit het bestuur van SOS-Velsen dit project van de lijst te halen.
Augustus: 2003-05 - IT project - computernetwerk gemeentehuis Galle
 
Het Nova College participeert hierin. Omdat het een project voor de gemeente is -en het lokaal gezag versterkt- kan
  VNG-international hierin met 52.123,68 euro bijdragen, voor een periode van 2 jaar. Het project in Galle wordt begeleid 
  door een netwerkbeheerder van de gemeente Velsen.
  Juli/augustus 2003: twee netwerkbeheerders van de gemeente Velsen en een docent van ICT Nova College doen een 
  onderzoek naar de aansluitmogelijkheden in het gemeentehuis van Galle.
  2003: bij de gemeente Velsen wordt een groot aantal computers vervangen en door Nova studenten nagekeken. 
  Januari 2004: Verscheping naar Galle per zeecontainer.
  Eind februari 2004: docenten en studenten van het Nova College, afd. ICT, en de netwerkbeheerder gemeente Velsen 
  reizen naar Galle af om een begin met het computernetwerk te maken; voor de studenten is dit tevens een officieel onderdeel 
  van hun stageperiode. Daarnaast worden op 27 scholen 80 computers geïnstalleerd (1 tot meer per school). Ambtenaren zullen 
  computerlessen krijgen in de ICT Academy in Galle.
  November 2004: SOS-Velsen draagt 3000 euro bij in het project.
  Op 26 december 2004 wordt het gedeelte dat op de begane grond is aangelegd door de tsunami compleet verwoest.
  Mei 2005: Docenten en studenten van het Nova College maken een begin met het herstel van het netwerk.
  Juli en augustus 2005: twee ploegen studenten en docenten maken het (eenvoudige) netwerk af. Tevens worden in Galle 
  en omgeving  bij een aantal scholen computers geïnstalleerd (door stichting  ICT Education Centre Sri Lanka).

Oktober: 2005-03 - Katoenen (boodschappen)tasjes
  Een subsidieaanvraag voor de productie van
katoenen (boodschappen)tasjes. Ze kunnen voor allerlei doeleinden
  gebruikt en weer uitgewassen worden. Nu worden de meeste boodschappen in allerlei
plastic tasjes gedaan, hetgeen
 
milieuvervuiling oplevert. De aanvrager had uit eigen zak al een aantal tasjes uitgedeeld, doch moest wegens   geldgebrek 
  hiermee stoppen. SOS Velsen vond het een prima project. Later heeft de subsidieaanvrager zijn aanvraag ingetrokken, 
  omdat hij niet de indruk wilde wekken dat hij publieke fondsen hier voor gebruikt... Jammer.
November: 2002-02 - Velsenpura, renovatie toiletgebouw voor vrouwen
  Renovatie is hard nodig. Ook de
septic tanks moeten hersteld worden.
  Begroting Rs. 259,641.20 = ongev. 2160 tot 2200 euro ('05)
  Met de renovatie van dit in 2002 aangevraagd project wordt pas eind 2004 een begin gemaakt. Door een
  misverstand bij de gemeente Galle was niet duidelijk wélk toiletgebouwtje gerenoveerd moest worden.
  Eind november 2005 is de klus geklaard.

      
2006
Januari: 2005-01 - Bibliotheek in Fort Galle - aanvraag voor herstelwerkzaamheden
 Begroting Rs. 52,820.00 = plusminus 450 euro, voor timmerwerk, verf, et cetera. Januari 2006: het project blijkt klaar.
Januari: 2005-02 - Bibliotheek in Fort Galle - aanvraag voor kopieermachine
 Begroting Rs. 120,750.00 = plusminus 1020 euro. Januari 2006: het project blijkt klaar.
Februari: 2000-08 - Internationaal sportopleidingsproject CIOS (Nova College)
  De cursus "Internationale Sportontwikkeling" wordt o.a. reeds in praktijk gebracht in Zuid-Afrika en Zimbabwe 
  (in Zimbabwe in het kader van de stedenband Haarlem-Mutara). 
  Doel: vergevorderde CIOS-studenten leiden trainers op in het gastland ('train the trainers').
  CIOS cursusleider Cees Versteeg (ontwikkelaar van deze cursus), is ter voorbereiding in 2001 naar Galle geweest. 
  Bedoeling is dat een ieder in Galle de kans krijgt aan sport te doen. Onder anderen jongelui, die werkeloos rond hangen, 
  kunnen hun tijd nuttig invullen, met o.a. als gunstige bijwerking minder criminaliteit. Het is niet de bedoeling topsporters 
  te kweken. 
  Juli 2003: afgestudeerd CIOS student Maximo Wernet (praktijkervaring in Zimbabwe) en Simon de Weers (gem. Velsen, 
  afd. Sport en Recreatie) hebben een 'Verkenningsmissie' in Galle uitgevoerd. Geconstateerd is dat de nood hoog is en de 
  vraag groot. 
  De hoop was in 2004 de cursus in Galle in te voeren.  Drie CIOS stagiaires -onder leiding van Maximo Wernet- zouden per 
  toerbeurt zes maanden lang sportleiders in Galle instrueren ('teach the teachers'). Een probleem is, door bezuinigingen, of 
  het Ministerie van VWS, Directie Sport, en/of de VNG in de kosten kunnen of willen bijdragen. De VNG kan 50% bijdragen 
  als het ministerie ook 50% procent sponsort. Uiteindelijk blijkt het ministerie niet te kunnen bijdragen. Vergeefs is ook bij 
  andere instanties aangeklopt, zoals VSO, ICCO, de Johan Cruyff Foundation. Ook binnen Europa nog geen succes.
  Februari 2006: SOS Velsen besluit dit project van de lijst af te voeren.
Maart: 2005-04 -Karapitiya Teaching Hospital - aanvraag stoffering densitometerruimte
 
Met een densitometer (DXA machine) kan men osteoporosis (botontkalking) meten. Osteoporosis leidt -vooral bij vrouwen 
  tot botbreuken. De DXA machine is een donatie van de British High Commission.
  De ruimte moet echter nog voorzien worden van meubilair en vloerbedekking. Begroting Rs. 100,000 = + 833,33 euro (in 
  2005). Men kwam makkelijk met dit bedrag uit. Er kon ook nog een kluis en airco aangeschaft worden.
  Februari 2006:  ruimte in gebruik. Officiële opening maart 2006.

December: 2005-05 - Kerosine lampen
 
Lampen met kerosine vallen regelmatig om. Aanvraag van een arts die regelmatig met brandwonden te maken heeft
  om lampen te aan te schaffen die moeilijk omvallen. Prijs per stuk Rs. 38/= (ofwel 3 stuks voor 1 dollar).
  April 2006: aanvraag voor 3500 lampen, voor 1750 gezinnen. Begroting: met enige bijkomende kosten,  zoals transport: 
  Rs. 145,000 = + 1200 euro (maart 2006).  
  November 2006: 3000 lampen uitgedeeld. Laatste 500 stuks vóór Kerst 2006.

      
2007
Februari 2007: 2006-06 - Community Physical Rehabilitation Center
 
Begroting: Rs. 5,2 miljoen = ongeveer 40.000 euro (sept. 2006).
 Doel: opzet fysiotherapiecentrum voor mensen die in het ziekenhuis slechts een paar behandelingen krijgen, doch er 
 meer nodig hebben. Patiënten zouden een nominaal bedrag moeten betalen, doch arme mensen gratis behandeld.
 Oktober 2006:  de aanvrager meldt dat het project op dat moment niet te realiseren valt, omdat het toch te duur uitvalt 
 en een constante (voldoende) inkomstenbron niet te verwachten valt. De aanvrager heeft een ander voorstel: 
 zie project 2007-01, Center for Gait disorders (loopstoornissen). Derhalve wordt deze projectaanvrage in 
 februari 2007 van de lijst afgevoerd.
Maart 2007: 2006-03 - Karapitiya Teaching Hospital, Center for Metabolic Bone Deseases - speciale weegschaal
 
Begroting: 360,43 euro (Rs. 46,200/=). Aanvankelijk geen ruimte om de weegschaal te plaatsen, maar na vergroting van de 
behandelruimte is de weegschaal in maart 2007 geplaatst.
Maart 2007: 2006-09 - Sambodhi Home, aanvraag tandartsstoel
 
Kosten maart 2007: 1.359,23 euro (Rs. 165,000).
 Het Sambodhi Home is een tehuis voor ( merendeels verstandelijk) gehandicapten. Het geeft problemen te moeten 
 wachten in de wachtkamer van de tandarts, plus het vervoer daar naar toe. De tandarts komt daarom naar het tehuis. 
Wens: een eigen tandartsstoel. December 2006: SOSV-bestuur akkoord. 
Maart 2007: stoel aangeschaft. Er kwamen echter nog wat kosten bij voor een bepaald onderdeel en transportkosten.
Totale kosten € 1.359,23.
Juni 2007: 2006-11 - Siyambalagahawatta - herstel waterput
 
Begroting: 737 euro (Rs. 99,519 (nov. 2006).
  Juni 2007: tijdens een bezoek wordt geconstateerd dat het karwei klaar is en er goed uit ziet.

Juli 2007: 2006-05 - Via ICT Education Centre Sri Lanka - Installatie netwerkje en onderhoud van 3 PC's in de Fort Bibliotheek
 
Begroting voor 3 jaar (2006-2008): 2711 euro, dus gemiddeld 904 euro/pj.
De aanleg zal in principe door ICT-studenten van het Nova College worden uitgevoerd. Voor hen is het een stage periode.
2007 begin: Politieke situatie in Sri Lanka is dusdanig dat de studenten van het Nova College niet afgereisd zijn.
April 2007: SOS Velsen besluit de apparatuur ter plaatse te laten aanschaffen en aanleggen. Totaal kosten: 1404 euro.
Juli 2007: overhandiging van
twee computers en printer door een Velsense delegatie.
Augustus 2007: 2006-04 - Via ICT Education Centre Sri Lanka - ondersteuning van 23 scholen, niet vallend onder het stedenbandprogramma
 Doel: ondersteuning voor onderhoud, bijdrage in de kosten internetgebruik en 7 % voor overall coördinatie.
Meerjarenaanvraag voor 3 jaar. Begroting: voor 2006: 2300 euro; voor 2007: 2570 euro en voor 2008: 2840 euro.
Vrijwel geen informatie over het verloop ontvangen en derhalve besluit het SOSV-bestuur in
augustus 2007 dit project af te voeren, omdat aan een aantal voorwaarden niet is voldaan.
Oktober 2007:  2007-03 - Donatie voor project gemeente Vlaardingen in (Maha)waskaduwa en Katukunda
 Beide plaatsjes liggen resp. ten noorden en zuiden van Kalutara.
Vlaardingen wilde aanvankelijk €12.000 doneren voor het huizenproject van 'Velsen helpt Galle' in Aththiligoda, Galle. 
In overleg met de NAAL heeft Vlaardingen besloten tot de bouw/renovatie van twee 'Pre  Childhood Development Centers 
& Libraries' in de bovengenoemde plaatsen. Begroting: 14.000 euro, derhalve 2.000 euro tekort.
SOSV wordt gevraagd of men voor 2.500 euro kan/wil 'bijspijkeren. De nieuwe statuten van SOSV laten toe buiten 
Galle aan  projecten mede te werken, d.w.z het Galle District. Onder voorwaarden gaat het bestuur akkoord.
Oktober 2007: bouw/renovatie klaar. Op de muur van Mahawaskaduwa is op de muur vermeld  dat SOSV medesponsor is.
September 2007: 2007-01 - Centrum voor loopstoornissen - Center for Gait disorders
Een dergelijk centrum waar loopstoornissen, door welke oorzaak ook veroorzaakt, worden behandeld, bestaat nog niet 
in Sri Lanka. Aanvraag voor twee apparaten: één uit Hongkong, één uit Israel.
Begroting oktober 2006 voor twee machines: 31.026 euro (Usdlrs. 40.600)
De NAAL geeft een positief advies op de projectaanvraag. Februari 2007: het SOSV-bestuur gaat akkoord.
Juni 2007: de aanvrager heeft geen rekening gehouden met transportkosten en invoerrechten. Hij besluit één machine 
plus accessoires uit Israël aan te schaffen. Begroting juni 2007: € 26.744. Besloten wordt het overblijvende bedrag te 
besteden voor project 2006-07 (gas-vacuum system voor de spoedeisende hulp van het Karapitiya Hospital).
September 2007: gemeld wordt dat de apparatuur is aangekomen en in gebruik genomen.
November 2007: 2005-07 - Via ICT Education Centre Sri Lanka - ICT project voor 10 scholen, 
                                vallend onder het stedenbandprogramma
De stichting is ontstaan uit het ICT-programma van het Nova College. Doel: ICT onderricht en duurzaam contact met 
Velsense scholen. De stichting dijt op Sri Lanka snel uit.
Donatie van 500 euro per school voor de installatie van ca. 5 pc's met internetverbinding en een jaarlijks onderhoud.
Dus totaalbedrag 5000 euro. 
Eventueel voor 2006, 2007 en 2008 eenzelfde bedrag, mits de resultaten goed zijn.

Eind 2006/begin 2007 bestaat de indruk dat het project niet goed loopt. Met slechts met 2 scholen vindt er 
e-mailuitwisseling plaats (Southlands College en Mahinda College).
November2007: besloten wordt het project af te voeren omdat niet aan de voorwaarden is voldaan.
December 2007: 2006-01 - Sport Development Programma (SDP)
 Het SDP is in feite  hetzelfde als het oude CIOS project 2008-08. Vanwege bezuinigingen bij het Min. van VWS is het 
in februari 2006 afgevoerd. Daardoor ook geen bijdrage van de VNG. 
Het doel van 2006-01 was (een) ander(e) sportproject(en) op te zetten. 
Eind 2007 nog geen voorstel(len). Besloten wordt het project als 'Attentiepunt' op de projectenlijst te plaatsen. 
December 2007: 2006-10 - Public Library (Openbare bibliotheek) - aanvraag voor multimedia en boeken
Aanvraag voor een DVD-speler en beamer . Tevens een donatie voor 3000 boeken in het Sinhala en Tamil voor de 
dependance in Magalle, welke tijdens de tsunami in december 2004 zijn vernietigd.
In december 2006 besluit het SOSV-bestuur 5.250 euro ter beschikking te stellen en dat de bibliotheek in Galle kan er 
zelf een invulling aan geven.
Juli 2007: een Velsense delegatie verneemt bij de gemeente Galle dat het overgemaakte bedrag nog niet besteed is. 
Het ligt nog bij de NAAL. De gemeente geeft wel aan dat het een beamer van een of ander land gehad heeft en dat deze 
wel naar de bibliotheek kan.
December 2007: twee computers, een scanner zijn aangeschaft. Van het overblijvende geld zullen boeken worden
aangeschaft.
December 2007: 2007-07 - Public Library (Openbare bibliotheek) - aanvraag donatie voor het verven van 
   binnen- en buitenmuren
 December 2007: aanvraag afgewezen omdat we niet aan onderhoud doen.
December 2007: 2007-10 - Stichting Apeksha, Den Haag
Een in 2007 opgerichte stichting die in Galle (arme) kinderen subsidieert die goed kunnen leren en kans maken hun studie
af te maken.
December 2007: een eenmalige donatie van € 750,00.

     2008
Februari 2008: 2007-07 - Een PC voor een contactpersoon in Galle
Een contactpersoon meldde dat zijn computer niet meer reparabel was en graag een donatie voor een andere pc zou willen 
ontvangen. Via de NAAL is een donatie van LKR 27,350 (koers dec. 2007: 1: 159), ongeveer 172 euro.
Februari 2008: pc aangeschaft. De contactpersoon heeft zelf ook een bijdrage geleverd.
April 2008: 2007-02 - Autobus voor bloedbank Galle (Karapitiya Hospital)
Tot nu toe huurde men hospitaalambulances om in de regio bloed bij de donoren af te nemen. 
Deze ambulances zijn steeds minder beschikbaar, omdat het hospitaal ze meer en meer nodig heeft. 
Begroting maart 2007: + 17.250 euro (Rs. 2,5 million) voor een 2e hands ambulance.

Juli 2007: Men geeft aan dat een 2e hands toch geen goede optie is. Men verzoekt of een nieuwe autobus tot de mogelijkheden behoort.
Airconditioning is zeer belangrijk: de binnentemperatuur moet tussen 20 en 24 graden Celsius blijven. 
Prijs nieuwe autobus plus belettering:  21.829 euro.
2-4-2008: overdracht autobus door Nederlandse ambassadeur Reinout van Dijk aan directeur en bloedbank medewerkers van het Karapitiya Hospital.
Juni 2008: 2004-04 - Zwembad Galle
In plaats van het afgevoerde zwembadproject 2003-10 wordt in juni 2004 door de heer Simon de Weers, 
afd. Sport&Recreatie gemeente Velsen, een nieuwe inzamelingsactie in gang gezet. 
De gemeente Galle heeft een plek ter beschikking in de wijk Dadalla (open stuk land, dicht bij zee).
Helaas levert de
tsunami op 26 december 2004 vertraging op.
- Juni 2005: een ander stuk land in Dadalla is volgens de gemeente Galle beschikbaar voor de bouw van het zwembad. 
Er wordt hierover een intentieverklaring opgesteld (Letter of Intent).
Moeilijkheid: omdat de plek binnen de 100-metergrens van zee ligt (tsunami gevaar), wordt in eerste instantie door de 
centrale overheid de bouw van kleedhokjes, douches en een publieke tribune niet toegestaan. Eind 2006: akkoord.
- Juli 2005: de bouwfirma
Holleman & Zonen, Velserbroek, stelt 50.000 euro beschikbaar.
-
Maart 2006: contacten met de zwemclub 'Swimlanka' (www.swimlanka.lk). 
- 2006: Het zwembad zal tegenover het Lighthouse Hotel (van Jetwing), aan de andere zijde van de weg worden gebouwd. 
Jetwing is eigenaar van de grond. Er wordt een samenwerkingsverband opgericht tussen SOS-Velsen, Swimlanka, 
Adopt Sri Lanka en het Lighthouse Hotel. 
Het voornaamste doel is (gratis) zwemles voor schoolkinderen, met daarnaast in de overblijvende uren zwemlessen voor 
volwassenen. Het instructiebad zal 25 x 8,80 meter gaan meten en 4 banen bevatten. Verder een kinderbad van 
6,75 x 3 meter.
- 28-2-2007: eerste steenlegging. Augustus 2007: grond vrijgemaakt en de bouw start op 13 augustus op een 
'Auspicious time'.
29-6-2008: officiële opening zwembad.
Juni 2008: 2007-04 - Village Telecentre in Sedawaththa/Pamunugama
Een project van de The Civil Police community Service committee: 1. Aanschaf van een nieuwe pc met printer en scanner;
2. Twee gebruikte computers om kinderen de basisprincipes te leren; 3. Aanleg telefoonlijn voor internet; 4. Het opzetten van
een bibliotheek voor kinderen. Bijkomend doel is de kinderen van de straat te houden en om zo criminaliteit te voorkomen.
Er is een jongere aangesteld om het centrum te leiden.
SOS Velsen heeft een eenmalige donatie van € 1100 gegeven.
30-6-2008: officiële opening.

Juni 2008: 2003-02 - 'Gymnasium' sportzaal  
(Omvorming oude openbare bibliotheek in een sportzaal voor o.a. badminton, sporttraining, tafeltennis, basketball, gymnastiek, 
  et cetera).
Begroting: Rs. 2,510,000.00 = 21.826 euro (in 2003).
- Juli 2003: een Velsense ambtenaar van Sport&Recreatie en een afgestudeerde student van het CIOS beoordelen het 
gebouw op haalbaarheid van het project. Zij vinden het een goed project. Aanvankelijk is het de bedoeling om het in het 
Sport Development Project (SDP)(2000-08) in te bedden, doch daarvoor komt geen geld vrij.
- November 2003: SOS-Velsen besluit het project te financieren. De kosten zijn wel gestegen: 23.000 tot 25.000 euro.
-
Januari 2004: een tekening van de zaal wordt door een NAAL architect aanvankelijk afgekeurd. 
- Juni 2004: een Velsense delegatie ziet dat er al een plaquette aan de zijkant van het gebouw is aangebracht met allerlei 
Srilankaanse namen en het gebouw zou geopend zijn... Binnen is echter niets gebeurd en een aantal kantoortjes, die in de 
oude bibliotheek waren aangebracht, zijn nog niet verwijderd. 
De tsunami in december 2004 levert extra vertraging op in de verbouwing. Gebouw en opgeslagen gymnastiektoestellen 
zijn niet door de tsunami beschadigd.
- Juni 2005: een delegatie uit Velsen constateert dat de kantoorruimten verwijderd zijn en schielijk wordt nog een 
hoeveelheid door de tsunami beschadigde/verwoeste spullen verwijderd.
- Augustus 2006: een SOSV-bestuurslid constateert dat er met de verbouwing nog niet veel opgeschoten is. De aannemer 
is er om de één of andere reden mee gestopt. Gemeente Galle is op zoek naar een andere aannemer en vraagt SOS-Velsen 
nog enig uitstel. 
Bovendien gebruikt de brandweer nog een deel van de ruimte; betrekken in februari 2007 een nieuwe kazerne. 
SOS-Velsen heeft een deadline gesteld: in mei 2007 moet het werk klaar zijn anders worden de financiën teruggetrokken.
- Juni 2007: een delegatie constateert dat er slechts een muur is verwijderd en een fundering voor een toilettenblok in 
aangelegd. Totaal is 40% van het beschikbare bedrag besteed.
Juni2008: de sportzaal is klaar. Foto's maken duidelijk dat e.e.a. er goed uit ziet.
Juni 2008: 2006-08 - Bibliotheek Fort Galle - aanvraag voor deponering van Rs. 1 miljoen op bankrekening
Verzoek bestuur Fort Bibliotheek: deponering van Rs. 1 miljoen op een Srilankaanse bankrekening op naam van SOS-Velsen. 
De rente is voor de bibliotheek, waarmee men dan allerlei activiteiten kan ontplooien: cultuur, toneel, informatieverstrekking, 
et cetera. Het SOSV-bestuur besluit dit niet te doen, doch uit een ander project is het mogelijk maandelijks geld over te boeken 
naar de bibliotheek, zij het dat het bedrag lager is.
In juni 2007 wordt besloten voor één jaar een maandelijks bedrag van LKR 12.000 te doneren. Het project liep dus in juni 2008 af.
Augustus 2008:  2006-07 - Karapitiya Teaching Hospital - aanvraag voor een compressorinstallatie voor een vacuumsysteem
Februari 2007: besluit tot een donatie voor een "a piped medical gasvacuum system for the ETU 
(Emergency Treatment Unit = afdeling spoedeisende hulp), een afdeling met zes bedden. 
Begroting sept. 2006: 12.190,51 euro. Later blijkt dat een noodzakelijke compressor hierin niet inbegrepen is.
Augustus 2007: aanleg pijpleidingen voltooid. Voor de aanschaf van een compressor komt men 7586 euro tekort. Dit bedrag 
wordt in oktober 2007 overgemaakt.
Juni 2008: info NAAL: fabricage van onderdelen in de UK vertraagd. 
3-8-2008: het systeem functioneert goed. 
September 2008:  2008-01 - Traumabegeleidingsproject (Galle Psycho Social Health Project, GPSHP)
Oorspronkelijk een project van "Velsen helpt Galle" (VhG), de stichting die na de tsunami is opgericht. VhG is in december 2007 ontbonden. 
Daar het project in december 2007 nog niet afgerond was, heeft SOS Velsen de afhandeling op zich genomen.
Een aantal personen zijn in Galle getraind om de gevolgen van een trauma te herkennen.
In de eerste helft van 2008 is er geen duidelijkheid over het verloop van het project; de indruk is dat het niet goed loopt.
Juni/juli 2008: men wil de hulpverlening overplaatsen naar Unawatuna, dat tegen Galle aangrenst. De hulpverlening in Galle staat stil.
September 2008: het bestuur van SOS Velsen besluit het project te stoppen. Het restant van het bedrag dat voor het project
gealloceerd was blijft tsunami gerelateerd. Mogelijk kan het besteed worden voor het huizenbouwproject 2008-02. De prijzen
voor bouwmaterialen zijn intussen in Sri Lanka aardig gestegen. 
Oktober 2008:  2007-06 - Reparatie huisje in Bona Vista Home for Elders (BVHE)
Eind juni 2007: een huisje (twee onder een kap) in het bejaardenhuis 'Bona Vista Home for Elders', dat hoog boven de baai 
van Galle troont, is door een zware storm gedeeltelijk vernield. Ingestort dak, een gedeeltelijk vernielde muur en een defecte 
waterleiding. Een bejaarde bewoonster raakt gewond aan het hoofd.
Begroting: LKR 192,102.15 (koers nov. 2007: 1:160), ongeveer € 1.200.
Oktober 2008: het wordt duidelijk dat de reparaties klaar zijn.
November 2008:  2001-01 - Solid Waste Management Project (SWMP - afvalverwerking) / Burgerparticipatie
Afval is een groot probleem in de wereld, zo ook in Galle en omgeving.
- In 2001 volgen 2 stagiaires uit Galle het VNG International trainingsprogramma "Waste Management" (Afvalverwerking).  
Bij de ReinUnie te Velsen wordt praktische ervaring opgedaan. 
Tevens volgen in 2001 stagiaires uit Galle de VNG International cursus 'Burgerparticipatie', waarbij eveneens praktijkervaring in Velsen wordt opgedaan. Doel van deze cursus: de bevolking bewust te maken van de waarde van 
afvalscheiding en hergebruik, waardoor er een beter leefmilieu ontstaat  en ziekten voorkomen kunnen worden. 
November 2001: raadsleden, onder leiding van de Gaalse burgemeester, trekken het Galle Fort in om de burgerbevolking bij afvalverwerking  te betrekken.
- November 2002: 4 deelnemers uit Galle volgen de VNG International vervolgcursus 'Burgerparticipatie', waarvan een 
week in Velsen.
- Juli 2003: een medewerker van ReinUnie te Velsen, bezoekt als projectleider Galle.
- November 2003: drie personen uit Galle nemen deel aan een uitgebreidere 14-daagse VNG International vervolgcursus 
'Afvalverwerking' een bestuurder (de burgemeester), een gemeenteambtenaar en een ngo'er (niet-gouvernementele
organisatie), met aansluitend weer een stage bij ReinUnie te Velsen.
Ter info: in de gemeente Galle zijn twee stortplaatsen, waarvan verwacht wordt dat zij rond 2006/2007 vol zouden zijn. 
Er wordt onderzocht een een dumpplaats te vinden die voor zeker 10 jaar dienst kan doen. 
- 26 december 2004: de tsunami levert een extra hoeveelheid afval op, dat op een gevaarlijke wijze  wordt gestort  (vaak op moerassig laagland en mangrovebossen en veel asbest bevattend -> grondwatervervuiling).
- December/januari 2004/2005: naar aanleiding van de tsunami wordt de stichting "Velsen helpt Galle" (VhG)  opgericht. Allerlei 
acties leveren iets meer dan 950.000 euro op. VhG bestemt 80.000 euro voor de opruiming van tsunami afval (stortplaats, afvalscheidingsplek).

- April 2005: de projectleider (ReinUnie) bereidt in Galle een workshop/symposium voor waarin het lokale bestuur en het
provinciale en centrale bestuur betrokken betrokken worden, evenals de Wereldbank en de internationale Solid Waste Union.
- Periode 2005/2008: VNG international, die het afvalverwerkingsproject voornamelijk financiert, wil dat het SWMP niet 
alleen in Galle plaatsvindt, doch de gemeentegrens van Galle overstijgt, dwz. dat andere gemeenten mee gaan doen. 
Men streeft naar het model in de IJmond (en elders in Nederland):
meerdere gemeenten maken gebruik van dezelfde dumpplaats. In 2006 worden vier andere gemeenten bij het project betrokken: 
Habaraduwa, Akmeemana, Weligama en Matara
- April 2006: VNG-I organiseert weer een Waste  Management cursus, waarin 3 stagiaires participeerden: uit Galle, Habaraduwa 
en Matara. Voor een gezamenlijke  stortplaats wordt in Velsen een implementatieplan geschreven. Ook Canadezen  and Japanners participeren in het project. VNG-I bijdrage voor dit 3 jaar durende project : meer dan 100.000 euro.
- Eind 2006: er is een plek gevonden voor een gezamenlijke stortplaats, liggend aan de in aanbouw nieuwe snelweg 
Colombo-Matara. Na een bodemonderzoek blijkt het helaas geen goede plek te zijn.
- April 2007: drie gemeenteambtenaren en een bestuurslid van SOS-Velsen volgen een cursus bij WASTE in Gouda, hoe men ambtenaren en politici van de vijf gemeenten in Sri Lanka inzicht kan geven op welke manier men kan samenwerken om tot een 
oplossing van het afvalprobleem te komen. De training bij WASTE kostte 5.000 euro, zodat van het door VhG ter beschikking 
gestelde bedrag nog 75.000 euro resteert.
- Juni 2007: één van de door WASTE opgeleide Velsense gemeenteambtenaren traint in de vijf betrokken Srilankaanse gemeenten 
ambtenaren en anderen hoe zij ánderen bewustwording en samenwerking kunnen bij brengen in het afvalscheidingproces en verdere verwerking. Later in het jaar is hij nog eens voor dat doel naar Sri Lanka afgereisd.
- December 2007: de stichting Velsen helpt Galle wordt opgeheven. SOS-Velsen neemt de nog lopende projecten van VhG over, 
o.a. de nog resterende 75.000 euro bestemd voor de aanpak van tsunami afval.
- September 2008: geconcludeerd wordt dat er kleine veranderingen op gang zijn gebracht. Net op tijd wordt een MoU
(Memorandum of Understanding) van de vijf Srilankaanse gemeenten ontvangen. De Velsense burgemeester, samen met de 
Chief Minister van de Southern Province, hebben naar aanleiding hiervan een vervolgaanvraag voor de periode 2009-2010
ondertekend en naar VNG International gezonden. 
Echter, het blijkt dat de MoU niet voldoet aan de eisen en wordt ter verbetering teruggezonden naar Sri Lanka. 
November 2008: nog steeds geen goede MoU ontvangen. De VNG heeft besloten met het afvalproject eind december 2008 
te stoppen
. Het SOSV-bestuur besluit zich ook uit het afvalproject terug te trekken en voor de nog resterende 75.000 euro, 
 een andere, tsunami-gerelateerde, bestemming te geven. Het SOSV-bestuur betreurt het stoppen van dit belangrijke project ten
zeerste, doch, uitgezonderd Matara, de inzet van de Srilankaanse gemeenten was minimaal. 
November 2008: 2007-05 - Contacten tussen scouting Velsen en Galle
Juni 2007: een viertal scoutinggroepen in Velsen geeft aan dat men belangstelling heeft voor contacten met de scouting in
Galle en omstreken. Met een stagiair uit Sri Lanka, die bij VNG International een training volgde, en betrokken is  bij de scouting
in de buurt van Galle, wordt contact gelegd. Hij geeft aan dat er 69 groepen in Galle en omstreken zijn, doch geen enkele met e-mail. 
De District Scout Commissioner in Galle wordt aangeschreven. De contacten verlopen/verliepen zeer moeizaam en het laatste half 
jaar van 2008 geen enkele reactie vanuit Galle.
September 2008: het bestuur van SOS Velsen besluit het nog twee maanden aan te zien. Indien geen reacties dan stoppen met
dit project. 
November 2008: het SOSV-bestuur besluit dit project te stoppen.

    2009
Februari 2009: 2008-02 - Bouwproject van 38 huizen in Aththiligoda, Galle, voor door de tsunami getroffen families
Oorspronkelijk een project van 'Velsen helpt Galle' (VhG), de stichting die na de tsunami is opgericht. VhG is in december 2007 ontbonden en SOS Velsen heeft de afhandelingen van nog twee lopende projecten op zich genomen. 
Het project werd begroot op € 517.223 en kwam uiteindelijk uit op ongeveer € 560.000 (gestegen bouwstoffenprijs en meerwerk). 
Het is een ietwat voor Sri Lanka  onconventionele bouw, d.w.z. rijtjeshuizen met een verdieping, tuintje voor, tuintje achter. Woonkamer, keuken, toilet beneden, boven twee slaapkamers en doucheruimte. De huizen zien er prima uit.
Tijdens een werkbezoek van een SOSV-delegatie zijn de huizen op
26 februari 2009 aan de nieuwe eigenaren overgedragen, met 
de aantekening dat de huizen de eerste vijf jaar niet verkocht mogen worden. Bij eventueel voortijdig overlijden mag het huis wel 
aan familie worden overgedragen.
Op de website www.velsenhelptgalle.nl krijgt u een indruk van het bouwproject.
Juni 2009: 2004-04 - Zwembad Galle
Het zwembad is in juni 2008 in gebruik genomen. Salarissen werden aanvankelijk betaald door SwimLanka, maar is daarmee in april  2009 gestopt. 
Het zou natuurlijk zeer te betreuren zijn als dit goede project zou moeten stoppen. Verwacht wordt dat over één à twee jaar voldoende inkomsten gegenereerd zullen worden. 
3-6-2009: SOS Velsen besluit voor één jaar de salarissen te betalen, d.w.z. 12x 500 euro = € 6.000.

Augustus 2009: 2009-09 - Aanvraag voor vier 'fogging ofwel fumigation' machines ofwel generators
In juni 2009 uitbraak dengue (knokkelkoorts) over geheel Sri Lanka. Op dat moment 128 patienten overleden, 10.000 geïnfecteerden. De gemeente Galle vraagt subsidie voor vier 'fogging' ofwel fumigation machines ofwel generators, 
een apparaat lijkend op een zeer groot machinegeweer dat een chemicalie kan verstuiven.
SOS Velsen gaat akkoord met de aanschaf van vier stuks IGEBA TF-35 (Duits) à LKR 205,340 p/s.
Juli 2009: totaal bedrag € 4.770 + € 238 fee voor de NAAL = € 5.008.
4-8-2009: via NAAL aantal foto's ontvangen van de generators in actie.
September 2009: 2005-06 - Speelattributen
In 2001 zijn door SOS Velsen speeltoestellen in het kinderspeelparkje naast het gemeentehuis in Galle geplaatst (zie afgehandeld in 2001: project 1999-11). De tsunami op 26 december 2004 heeft een groot deel vernield. 
- 2005: SOS-Velsen wil opnieuw speelgoed plaatsen. De
Wereldwinkel 't Kruispunt in Velserbroek heeft een donatie van 1500 euro gedaan en basisschool de Klipper, locatie Sluiswijk te IJmuiden, een donatie van 200 euro. 
Deze donatie is een deel van de opbrengst van de Kinderkermis 2005.
- Eind 2005 blijkt dat Unicef al een groot aantal nieuwe attributen heeft geplaatst, met rondom rubber tegels.
- Februari 2009: een Velsense delegatie op werkbezoek heeft in februari 2009 nieuwe woonwijk Aththiligoda overgedragen (huizenproject voor families die hun huis door de tsunami zijn kwijtgeraak) en gezien dat daar nog een 
paar speelattributen geplaatst kunnen worden. 
- 21-7-2009: begroting voor een glijbaan, twee schommels en twee wippen. Totaal LKR 173,000.
- 25-7-2009: overgemaakt: LKR 173,000 = € 1.123 + fee voor NAAL € 112, totaal € 1.235.
-  7-9-2009: foto's ontvangen van de speelattributen geplaatst in het nieuwe wijkje Aththiligoda: wippen, schommels, glijbaan. Er was € 1.700 beschikbaar, gebruikt € 1.235, over € 465. Het bestuur kijkt naar een goede bestemming
voor het restbedrag.
September 2009: 2009-04 - Karapitiya Teaching Hospital: een electronisch beveilingssysteem
Begroting: LKR 650,000 = € 4.577 (maart 2009).
Houdt in: een beveilingssysteem met camera's, een medisch monitoringssysteem en rapportagesysteem.
Heeft een lage prioriteit voor het SOSV-bestuur. 
In september 2009 besluit het bestuur dit project af te voeren.
September 2009: 2009-07 - Reparatie van een Back Hoe Loader
Begroting: € 5.700,-. 
Een Back Hoe Loader is een soort voertuig met een shovel aan de voorzijde en iets dergelijks aan de achterkant.  Het voertuig wordt voornamelijk voor de vuilverwerking gebruikt. 
Het is gerepareerd, doch de gemeente Galle is kennelijk niet in staat om de rekening te betalen. Mei 2009: SOS Velsen biedt een donatie van 75% van de rekening aan.
Bij navraag in augustus blijkt het voertuig weer in bedrijf te zijn. Blijkbaar heeft de gemeente de financiële problemen kunnen oplossing.  
September: het project wordt van de lijst afgevoerd.
December 2009: 2009-03 - Karapitiya Teaching Hospital: bouw koelruimte van opslag medicijnen die op een bepaalde temperatuur bewaard moeten worden
Begroting: LKR 1,000,000 = € 7.042 (maart 2009)
Er stonden 17 tot 20 losse koelkasten in één (tamelijk kleine) ruimte: veel warmte ontwikkeling, energieverlies, etc.
Het leek het SOSV-bestuur een nuttige investering. Wel werd verlangd dat het ziekenhuis óók een deel zou betalen. Het project is op 20 december 2010 overhandigd.

   2010
.
Januari 2010: 2008-03 - Schaakwedstrijd via internet tussen inwoners van Velsen en Galle
In 2008 en 2009 is getracht, met behulp van een IT'er, een schaakwedstrijd via e-mail tussen inwoners van Galle en Velsen te realiseren.
Het contact met de IT'er is helaas verloren gegaan.
Januari 2010: het bestuur besluit het project af te voeren. Misschien dat het later nog eens opgepakt kan worden.
Mei 2010: 2010-04 - Tehuis voor 10 blinden in Ahangama - aanvraag voor steun
Mei 2010: 10 blinden moesten plots verhuizen. Men vraagt steun, hoe groot of klein dan ook, voor de inrichting van een nieuw tehuis.
SOS Velsen heeft 10 bedden, nachtkastjes en matrassen laten bestellen voor het Bona Vista Home for Elders (BVHE) in Unawatuna. Deze zijn op 7 april afgeleverd. Echter een lokale donor had deze spullen
al eerder gedoneerd en de directeur van het BVHE heeft de SOSV-spullen bij het blindentehuis, waarmee hij ook bemoeienis heeft, laten afleveren. De ondersteuningsaanvraag is dus wel snel ingewilligd....

Juni 2010: 2009-05 - Bona Vista Home for Elders (BVHE): 1. Afbouw gebouw op hun terrein en 2. inrichting hiervan met 10 bedden en matrassen
Begrotingen: 1. LKR 375,000 = € 2.640; 2. LKR 90,000 = € 633 - totaal € 3.273 (maart 2009).
Tijdens bezoek Velsense delegatie in februari 2009 wordt geconstateerd dat er een grote groep (boeddhistische) beelden op het terrein is geplaatst. Waarom het geld niet beter besteed aan de afbouw
van het gebouw en aanschaf bedden en matrassen? Mei 2009: SOSV wil de bedden en matrassen doneren, op voorwaarde dat éérst het gebouw klaar is.
Februari 2010: op voorstel NAAL wordt besloten ook 10 nachtkastjes te donoren. Nieuwe begroting: 10 bedden LKR 70,000, 10 nachtkastjes LKR 100,000, 10 matrassen LKR 30,000 (totaal € 1604,-).
Maart 2010, info: opening gebouwd op 20/3. April 2010: goederen afgeleverd op 7 april.
Juni 2010, info directeur BVHE: een lokale donor heeft al spullen laten afleveren. De directeur heeft de goederen doorgestuurd naar een tehuis voor blinden in Ahangama, waarmee hij ook bemoeienis heeft.
Het bestuur van SOSV is niet blij, dat hij zonder overleg met het bestuur e.e.a. geregeld heeft.
Opmerking: het tehuis voor de blinden heeft in mei via een andere weg een verzoek tot ondersteuning aan SOSV gericht (zie hierboven project 2010-04). Deze ondersteuning is wel zeer snel tot stand gekomen.....
Juli 2010: 2007-09 - E-mailcontact tussen twee scholen in Galle en het Ichthus College in Driehuis
Twee scholen in Galle, het Sanghamitta Balika Vidyalaya en het Richmond College,  hebben belangstelling voor e-mailcontact met het Ichthus College in Driehuis. De contacten tussen
Galle en Driehuis verlopen in 2008 moeizaam of zijn nihil. In 2009 is er geen voortgang.
Juli 2010: bij het Ichthus College geen andere leerkracht gevonden die dit project wil trekken. Het SOSV-bestuur besluit het af te voeren. Er is geen bedrag aanbesteed.
Oktober 2010: 2010-03 - Speelgoed voor het Velsen Day Care Centre en 26 andere pre-schools
Van een speeltoestellenproject in het nieuwbouwwijkje Aththiligoda (project 2005-06) is € 465,- overgebleven (donatie van totaal 1.700 euro van Wereldwinkel Velserbroek en een deel van Kinderkermis 2005 van de Basisschool De Klipper, lokatie Sluiswijk te IJmuiden).
Het SOSV-bestuur besluit het restbedrag aan te wenden voor het Day Care Centre. De burgemeester van Galle merkt echter op dat, behalve de kindercreche, er een aantal pre-schools zijn, die ook voor een sponsoring in aanmerking komen. Het bestuur van SOS Velsen besluit een extra bedrag van € 2.000,- toe te voegen. Totaal dus € 2,465,- te besteden.
09-10-2010: NAAL overhandigt 22 pakketten met school- en speelspullen aan de pre-schools. Er blijft nog een restbedrag over: LKR 2,500 (= 15,82 euro) per school om vrij te besteden.
December 2010: 2009-01 - Aththiligoda: overdracht buurthuis
Begroting maart 2009: + LKR 4,000,000 = € 28.200,-. Binnen het SOSV-bestuur aanvankelijk geen eenduidigheid of dit project nodig is. Later overweegt het SOSV-bestuur het
project toch te laten uitvoeren.
Juli 2010: nieuwe begroting: LKR 4,448,157 = ongeveer € 31.772,-, waarbij dan nog 15% btw kosten komen. Echter, omdat het nog een tsunami-gerelateerd project is, behoeft de
btw niet betaald te worden. Het bedrag kan nog uit de resterende 'Velsen helpt Galle' rekening betaald worden.
Afspraak: Velsen betaalt het gebouw, de gebruikers zorgen voor de inrichting. Enige straten in het wijkje zullen Velsense straatnamen krijgen, zoals het geval is in Velserbroek,
waar een aantal straten Srilankaanse namen hebben. Voor de toegangsweg is gekozen voor 'Velsen Street', een andere Santpoort Street. Velserbroek Street bleek te lang en IJmuiden
Street klinkt in het Singalees vreemd/lachwekkend.
Er is besloten in het buurthuis een wanddecoratie (een 'mural') in reliëf aan te brengen die de band Velsen-Galle symboliseert. Gekozen is voor de visserman met de lamp, het standbeeld voor de
omgekomen vissers, dat op de kop van de haven in IJmuiden staat. Op de mural komt ook een op het strand liggend vissersbootje met het visserijmerk IJM 207 en een driemaster met volle
zeilen uit vervlogen jaren.
27-12-2010: Onthulling beide straatnaambordjes en overdracht buurthuis , plus onthulling tekst bij de wanddecoratie (op vier bronzen platen). Het gebouwtje bestaat uit een benedenruimte en
twee kamers boven, waar twee regiowerkers kantoor zullen houden en o.a. op goed onderhoud van het gebouwtje zullen toezien.
De burgemeester van Galle heeft beloofd binnen een aantal dagen straatverlichting aan te brengen.
Opmerking: het woonwijkje ziet er nog keurig uit. Werd al door een minister als voorbeeld genoemd voor eventuele woningbouw in Sri Lanka.
December 2010: 2009-08 - Matara - aanvraag voor 1000 betonnen compostbakken
Begroting maart 2009: 1000x LKR 2,500/ps = LKR 2,500,000 (maart 2009: + € 15.923).
Mei 2009:  dit project past in de afronding van het Solid Waste Management Project (SWMP). Beseft wordt dat Velsen een stedenband met Galle heeft, doch in het SWMP was Matara een zeer goede partner.
September 2009: i.v.m. een koerswijziging wordt € 11.933,- naar de NAAL overgemaakt.
November 2009: de gemeente Matara wil zelf een productiehal opzetten. Dit blijkt later niet te lukken.
Mei 2010: i.v.m. een gewijzigde kostprijs zullen 700 compostbakken besteld kunnen worden. Het project komt tijdelijk stil te liggen, omdat de burgemeester van Matara voor de verkiezingen naar een andere partij is overgestapt.
Juli 2010, NAAL: de burgemeester is weer op zijn post teruggekeerd. Men wil de bakken in één wijk uitzetten , om het goed te kunnen monitoren.
10-10-2010: overhandiging eerste 150 compostbakken door de NAAL.
29-12-2010, delegatie uit Velsen: symbolische overhandiging rest van de compostbakken.

  2011
Februari 2011: 2009-02 - Karapitiya Teaching Hospital: 
             A. Aanleg zuurstofpijpleiding tussen bestaande tank met vloeibare zuurstof en thoraxafdeling +
             B. Muuraansluitingen in de thoraxafdeling
Zuurstof wordt per stalen flessen vanuit Colombo naar Galle vervoerd (110 km.).
Begrotingen: A. LKR 1,283,835 = € 9.041 (maart 2009); B. LKR 1,145,400 = € 8.066 (maart 2009) - totaal € 17.107.
Januari 2010: het bestuur gaat akkoord onder de volgende voorwaarden: SOSV betaalt 75%, het ziekenhuis 25% en als de kosten de begrotingen overtreffen, dan zijn deze voor
het hospitaal. De eigen bijdrage moet worden gezien als meer betrokkenheid door de ontvanger.
Juni 2010: het ziekenhuis geeft aan dat de centrale overheid niet akkoord gaat met 25% bijdrage, wel met 15% btw kosten. Het bestuur besluit hiermee in te stemmen.
December 2010, bezoek Velsense delegatie: de installatie is nog niet voltooid. Men wacht op een controlepaneel dat in Engeland wordt gefabriceerd. Door de sneeuwval in december
is vervoer uitgesteld.
February 2011: project afgerond. Echter, uiteindelijke kosten LKR 1,356,819.97 (= maart 2011 ongeveer 9357 euro) i.p.v. LKR 2,157,177.75. Andere partijen hebben bepaalde dingen
uitgevoerd en betaald. Overblijvend bedrag: LKR 800,357.78 (ongeveer 5519 euro). Men vraagt of dit ingezet kan worden voor een zuurstofpijpleiding naar de ETU (Emergency Trauma Unit).
Zie nieuw project 2011-02, Karapitiya Hospital, zuurstofpijpleiding tussen tank met vloeibare zuurstof en de ETU.
Juli 2011: 2010-02 - Noodhulp aan Christ the King Girls Home in Murunkan
Na het beëindigen van de oorlog in het noorden en oosten van Sri Lanka, verlaten mensen de vluchtelingenkampen. Een aantal meisjes komt in het Christ the King Girls Home in Murunkan (bij Mannar) terecht, omdat ze nog niet terugkunnen naar hun oorspronkelijk woonplaats.
Normaal wonen er ongeveer 65 meisjes in dit tehuis. Midden 2010: 135.
Januari 2010: SOS Velsen besluit € 5.000,- voor noodhulp ter beschikking te stellen.
Gevraagd is om 10 extra buitentoiletten en tevens geld voor voeding. Bezoek van NAAL-leden aan Murunkan wijst uit  dat vier extra toiletten voldoende is. Men wil ook een watertank van 1.000 liter om de toiletten door te spoelen.
Mei 2010: totale begroting LKR 250,000 (+ 1750,- euro). Overblijvend bedrag kan voor voeding besteed worden.
Juli 2010: het contact met het Girls Home verloopt slecht; de voortgang is onduidelijk.
December 2010: een SOSV-bestuurslid bezoekt het tehuis. Er zitten nu 85 meisjes. Het blijkt dat er vier binnentoiletten (voor de nacht) door een andere organisatie in het drie verdiepingen gebouw zijn aangelegd. 's Nachts naar buiten voor een toiletbezoek zou gevaarlijk zijn.
In overleg met de NAAL wordt er een 10 meter hoge watertoren gebouwd, waarop twee watertanks van resp. 1000 en 2000 liter. Er is nog een restbedrag over. De Sr. Superior geeft aan dat zij het restbedrag graag besteed ziet voor een aantal bedden. De meisjes slapen op een matje op de betonnen vloer.
23-7-2011: levering 20 stalen stapelbedden en 40 matrassen.

September 2011: 2010-05 - Magalle, Herinrichting naaischool
Op 26 december 2004 werd de naaischool door de tsunami totaal verwoest. De gemeente Galle wil de naaischool herhuisvesten in een nieuw gebouw: onder een te verhuren bedrijfsruimte, boven de naaischool.
December 2010: bestuursleden van SOS Velsen, op werkbezoek in Galle, vernemen dat er nog geen sponsoren voor het nog te bouwen gebouwtje gevonden zijn.
September 2011: Besloten wordt dit project van de lijst te halen en onder 'Attentiepunten' te plaatsen.

  2012
Maart 2012: 2004-04 - Zwembad Galle
Op 9-9-2011 is door de drie participanten, t.w. AdoptSrilanka, Jetwings en SOS Velsen , een 'Trust-document ondertekend, waarin de verantwoordelijkheden vermeld zijn.
Een NAAL-bestuurslid vertegenwoordigt SOS Velsen in de trust. De advocaatkosten zijn door de drie partijen betaald: op 4-9-2011 € 215,-- (LKR 33,333) overgemaakt.
4-9-2011: het zwembad heeft een laserprinter aangeschaft. Via SwimLanka 82 euro overgemaakt.
Maart 2012: Er is bankrekening geopend. Voor een transactie moeten twee personen van de trust tekenen. De NAAL had nog een restant van LKR 675,000 (= iets meer dan 4200 euro) voor salarisaanvulling voor zweminstructeurs te boek staan; dit zal naar de zwembadbankrekening worden overgemaakt.
Het project loopt goed en kan van de projectenlijst worden afgevoerd.
Mei 2012:
2009-06 - Rainforest Rescue International (RRI) - Het terugbrengen van inheemse planten en bomen en meer in Galle
www.rainforestrescueinternational.org 
Doel RRI o.a.: Veel inheemse planten en bomen zijn verdwenen en men wil deze weer terugbrengen, onder andere in Galle. Men wil ook de schooljeugd hierbij betrekken.
En wellicht is (kennis)uitwisseling mogelijk tussen natuurbehoudbewegingen in Velsen en Galle. 
Aanvankelijk wilde SOS Velsen op 'Velsen Square' (momenteel een zandvlakte waarop auto's kunnen parkeren) een park(je) aanleggen, doch in februari 2010 de informatie dat op deze plek over enige jaren een shopping centre moet verrijzen. Misschien kan later hier iets gedaan worden.

Andere projectvoorstellen van RRI: A. Bouw infocentrum in een natuurgebied; B. Opknappen Dutch Canal (i.v.m. geregelde overstromingen);
C. Renovatie begraafplaats Dadalle; D. Children's park + social housing village re-greening in wijk Gingota (Galle).

De projecten A t/m C zijn financieel te groot voor SOS Velsen. SOSV kiest voor projectvoorstel D.
Dec. 2010: delegatie uit Velsen op werkbezoek bezoekt de betreffende wijk  in Gingota. Het blijkt dat na de tsunami aldaar een huizenproject door China gebouwd is. Aan RRI wordt aangegeven dat de nieuwbouwwijk
Aththiligoda (een huizenbouwproject van 38 woningen van Velsen helpt Galle voor
door de tsunami getroffen families)
óók re-greening kan gebruiken. Door misverstanden kwam er geen nieuw plan van RRI.
Bij een werkbezoek in maart 2012 blijkt dat in Aththiligoda niet nodig is. De voor- en achtertuintjes staan er bij de meeste huizen prima bij.
Maart 2012: RRI zal met een ander projectvoorstel komen, waarvan eerst de haalbaarheid moet worden onderzocht.
In mei 2012 besluit het bestuur dat projectnummer 2009-06 afgevoerd kan worden.
Mei 2012: 2010-01 - Uitwisselingsproject op gebied van cultuur, sport, onderwijs of ecologie (samenwerking met RRI)
Januari 2010:
Met Rainforest Rescue International (RRI - zie project 2009-06) worden enige suggesties uitgewisseld.
December 2011: Nog geen concrete voorstellen van beide kanten.
Mei 2012: Het bestuur besluit dit projectnummer voorlopig van de lijst te halen. Komen daar later op terug.

• Juli 2012: 2011-02 - Karapitiya Hospital, aanleg zuurstofpijpleiding tussen de tank met vloeibare zuurstof en de Emergency Trauma Unit (ETU)
Begroting; LKR 997,277.99 (zonder btw).
Van project 2009-02 (zie afgeronde projecten in 2011) is LKR 800,357.78 (= ongev. 5.519 euro - maart 2011) overgebleven. Het hospitaal zou graag een zuurstofpijpleiding van de tank met vloeibare zuurstof naar de ETU willen aanleggen.
Voor deze afdeling wordt nog steeds zuurstof in stalen cilinders van Colombo naar Galle getransporteerd.
LKR 997,277.99 min LKR 800,357.78 betekent een tekort van LKR 196,920.21.
Maart 2011: SOS Velsen gaat akkoord, mits het hospitaal het tekort aanvult.
November 2011: De bedoeling was de pijpleiding in een betonnen bak, afgedekt met tegels, aan te leggen. Echter, door overvloedige regenval is de aanleg fors vertraagd. Men wil nu de leiding bovengronds aanleggen op een hoogte van ongeveer 4,5 meter.
Juli 2012: "The job is done."
• September 2012: 2012-06 - Uitwisseling zweminstructeurs uit Galle en Velsen
Maart 2011: Vier zweminstructeurs (dames) uit Velsen bezoeken (tijdens een privé rondreis in Sri Lanka) het zwembad in Dadalla (Galle), om te onderzoeken of er belangstelling voor een uitwisseling zou zijn.
Het zwembad is door bemiddeling van SOS Velsen tot stand gekomen.
Van 9 tot 24 september heeft een zweminstructeur stage gelopen in het IJmuidense zwembad De Heerenduinen (gem. Velsen). Onderdak bij een van de zweminstructeurs.
Naast de stage bij De Heerenduinen, waar hij nieuwe ideeën heeft opgedaan, heeft hij ook gekeken bij de IJmuider Reddingsbrigade, een tocht met een zeer snelle reddingsboot en het Sloterparkbad te Amsterdam. Verder enige sight-seeing in Velsen
en bezoeken aan wat toeristische attracties.
• September 2012: 2012-02 - Tractor TAFE 45 DI
(Zie ook project 2010-07 hierboven).
Voor het trekken van de trailers voor het gescheiden inzamelen van afval vraagt Galle om de aanschaf van een tractor.
Mei 2012: SOSV akkoord. Begroting: LKR 1,379,000 = 8620 euro, plus LKR 9,000 = 60 euro voor transportkosten.
Juli 2012: Op 23 juli is de tractor officieel door de NAAL aan de gemeente Galle overgedragen.

        2013
Januari 2013: 2010-07 - Aanschaf trailer voor gescheiden ophalen van vuilnis
De gemeente Galle wil een aantal trailers voor het gescheiden ophalen van vuilnis. SOS Velsen wil eerst één trailer doneren.
Begroting september 2011: LKR 297,500.00 = € 2010,14.
December 2011, NAAL: 50% vooruitbetaling.
Maart 2012, werkbezoek SOS Velsen: Er wordt een (zelf gefabriceerde) trailer getoond met drie compartimenten (glas, papier, restafval). Men zou nog meer trailers willen. Afgesproken wordt na een paar maanden werkervaring geen evaluatie.
Mei 2012: Achterklep aangepast.
Mei 2012: SOSV akkoord met de aanschaf van een tweede trailer. Begroting tweede trailer: 2000,- euro.
Januari 2013: Tweede trailer in gebruik.
Maart 2013: 2012-03 - 35 mm filmprojectoren voor Sri Lanka
Tijdens het werkbezoek in maart 2012 in Colombo een gesprek met de National Film Corporation Sri Lanka over de mogelijkheid van het houden van een Srilankaanse filmfestival in Velsen en en Hollands filmfestival in Galle.
(Mogelijk) probleem: in Nederland worden/zijn in 2012 alle bioscopen gedigitaliseerd, hetgeen in Sri Lanka nog wel even zal duren. De 35 mm projectoren zijn in Nederland dus overbodig geworden.
Vraag uit Colombo: kunnen er een aantal 35 mm projectoren naar Sri Lanka gestuurd worden? Door de oorlog is een flink aantal bioscopen, plus apparatuur, verwoest.
In de maanden augustus-oktober zijn er een aantal projectoren door Amstel Film Amsterdam ingezameld en naar een opslag in Zetten gebracht, om daar nagekeken te worden op een goede werking. Dit alles gratis.
Januari 2013: transport projecten van Zetten naar Vlaardingen waar zij ingepakt worden en ingeladen in een zeecontainer om naar Colombo verscheept te worden.
Maart 2013: totale kosten, transport Zetten-Vlaardingen, verpakkingskosten en zeetransport 6.697,96 euro.
2 maart verscheping via het m/s Pucon. Aankomst Colombo 31 maart. In oktober 2013 zal bij een paar bioscopen de werking bekeken kunnen worden.
Augustus 2013: 2012-05 - Project Interactief Leren (PIL)
In Unawatuna is de mogelijkheid ontstaan om kleine groepjes kinderen - via computerlessen - Engelse les aan te bieden. Met krijgt dus onderwijs in het Engels en tevens hoe een computer werkt. Bijlessen zijn belangrijk in Sri Lanka en niet ieder gezin kan dat betalen.
De (jonge) leraren krijgen een kleine vergoeding en de (jonge) cursisten moeten een kleine bijdrage betalen.
SOS Velsen heeft de start mogelijk gemaakt, daarna moet het project zelfvoorzienend worden. SOSV zal voor twee jaar in de leraarkosten bijdragen. Begroting per jaar 400 euro.
Er is een groot huis in Unawatuna beschikbaar dat in juli 2013 aangepast is: uitbreken van een muur tussen twee kamers zodat een grote lesruimte is ontstaan. Daarnaast een wachtruimte voor ouders die hun kinderen weer komen ophalen.
Er zijn tafels en stoelen en 8 computers met toebehoren aangeschaft, elektriciteit aangelegd, etc.
Totale kosten: LKR 642,112 (= ongev. 3.757 euro).
Op 8 augustus 2013 vond de opening plaats en meldden zich direct een flink aantal kinderen voor de lessen.
•  November 2013: 2011-01 - Biogas Installatie - via HELP-O (Human and Environment  Links Progressive Organization) (www.helpo-srilanka.org)
HELP-O promoot onder andere de aanleg van biogas installaties over heel Sri Lanka en adviseert andere landen.
Begroting oktober 2011: Installatie van 8 m3: LKR 15,000.00 = € 101,33; installatie 22 m3: LKR 479,922.85 = € 3.242.06; installatie van 35 m3: LKR 749,313.35 = 4.586,32 euro.
Maart 2012, werkbezoek SOS Velsen: Een plek op gemeentegrond wordt bekeken waar een 35 m3 installatie kan worden aangelegd. Bevolking uit de buurt (ongeveer 120 personen) zal tegen een kleine vergoeding gft-afval aanleveren.
Een 7-tal gezinnen kunnen het gas, tegen betaling, afnemen.
Juli 2012: De gemeente vindt de beoogde plek toch geen goede keuze: mogelijk stankoverlast voor de directe omwonenden. HELP-O spreekt dit tegen. Tijdens werkbezoeken bezochte biogasinstallaties: geen stank.
Oktober 2012: Mogelijke nieuwe plek: gemeentelijke stortplaats in Wekunagoda.
3-7-2013: Voorstel voor aanleg van een tweede installatie op het Karapitiya Hospital terrein. Echter, de directeur geeft aan dat er te weinig personeel is om een tweede installatie te kunnen onderhouden en voor het scheiden van gft-afval.
November 2013: besloten wordt het biogasproject voorlopig af te voeren. Het Karapitiya Hospital overhandigt in plaats daarvan een voorstel voor zonnepanelen voor het gebouw van de bloedbank. Zie hierna project 2013-02.

     2014
Augustus 2014: 2013-02 - Karapitiya Teaching Hospital - Zonnepanelen op het gebouw van de bloedbank
Oktober 2013 -
Begroting: LKR 3,272,000. Na onderhandelingen van de NAAL: LKR 3,000,000 = ongeveer 16.675,- euro.
Subsidie gem. Velsen: 3000,- euro. Inbreng Karapitiya Hospital: 2000,- euro.
Januari 2014: Er is door SOS Velsen bij de gemeente Velsen om een hogere subsidie gevraagd, doch in augustus 2014 afgewezen.
Augustus 2014: Op 22 augustus is door de Sri Lankaanse minister van Gezondheid, Maithripala Sirisena, officieel het zonnepanelenproject voor geopend verklaard.
November 2014: 2011-04 - Scoutingcontacten Velsen-Galle
(
In feite een hervatting van het oude project 2007-05).
December 2010: Hernieuwd contact, in Galle, met scouting regio Galle.
Oktober 2011: De structuur van Scouting Nederland naar de scouting regio Galle opgestuurd.
Maart 2012: delegatie uit Velsen bespreekt met de District Commissioner Scouting de mogelijkheden. Het is de bedoeling dat eerst een groep scouts uit Velsen naar Galle gaat. Achter het clubgebouw in Galle is een grote ruimte
waar tenten geplaatst kunnen worden. Over het tijdstip moet nog overlegd worden.
Juli 2012: Vraag wanneer is er in Galle een scouts camp? December 2012: nog geen antwoord.
Januari 2013: Contact tussen de NAAL en een scoutingleider, met het verzoek contact op te nemen met SOS Velsen.
Juni 2013: Diverse malen om reactie gevraagd, helaas geen antwoord.
Oktober 2013, werkbezoek aan Galle: Contact met de scoutinggroep van het Mahinda College, een jongensschool met ongeveer 4000 leerlingen. Het Mahinda College bestaat in augustus/september 2014 honderd jaar.
Ter ere daarvan wil men een jamboree rganiseren. Het draaiboek bevat meer dan 3.000 uit te nodigen personen. Voor scouting Velsen een mooie gelegenheid in Galle op bezoek te gaan.
Mei 2014: NAAL: De Mahinda College Jamboree zal in augustus of september gehouden worden. Er zal een bespreking georganiseerd worden tussen de NAAL, hoofd van het Mahinda College, de Scout Master
en de Old Boys Assosiation van het Mahinda.
November 2014: Mahinda scouting heeft niets meer van zich laten horen. Het was dus niet mogelijk voor de Velsense scouting om tijdig vliegtickets te boeken.
SOS Velsen heeft de contactpersoon van de Mahinda scoutinggroep geïnformeerd dat van verder contact afgezien wordt.

      2015
    2015-01 - Waterzuiveringsproject in Ranpathwila, Kahatagasdigiliya
In veel streken op Sri Lanka komt o.a. bij kinderen chronische nierziekte voor. Mogelijk doordat landbouwbestrijdingsmiddelen in het grondwater terechtkomen.
SOS Velsen heeft in Ranpathwila, in de buurt van Anuradhapura, een Amerikaanse waterzuiveringsinstallatie laten plaatsen, welke 10.000 liter per dag kan zuiveren.
Kosten 16.393,- euro.
Schoolkinderen krijgen gratis drinkwater, omwonenden betalen 1 rupee per liter drinkwater. Er is een 200 meter lange pijpleiding van de installatie naar een voorraadtank van 500 liter in een
school aangelegd. Een aantal personen worden opgeleid tot operator. Een waterleidingbedrijf houdt toezicht.
Op 29-6-2015 is door de NAAL, namens SOS Velsen, de installatie aan de authoriteiten overhandigd.
    2012-02 - E-mailcontact tussen het Mahinda College, Galle, en (een) Velsense school/scholen
W
erkbezoek maart 2012: Contact met het schoolbestuur van het Mahinda College in Galle (jongensschool en één van de grootste scholen van Galle). Er is belangstelling voor e-mailcontact met een school of scholen in Velsen.
Door een tussentijdse wisseling van schoolhoofd in Galle loopt dit project vertraging op. (Als pilotproject wordt daarom eerst gestart met het Ashoka Maha Vidyalaya in Colombo (zie hieronder project 2012-06).
Oktober 2013, werkbezoek SOSV: Contact met IT-leraren van het Mahinda College. Zij hebben belangstelling en laten de computerruimten zien (met o.a. apparatuur gedoneerd door de gemeente Velsen).
November 2013: SOSV-coördinator legt de eerste contacten met de leraren. Bedoeling: een klas van het Gymnasium Felisenum te Velsen-Zuid gaat met leerlingen van het Mahinda corresponderen.
Maart 2014: Door drukke werkzaamheden op het Mahinda College loopt het project vertraging op.
Mei 2014, NAAL: De IT-leraren willen eerst een programma installeren om het e-mailverkeer van de leerlingen te kunnen monitoren, om misbruik van het internet en face-book te voorkomen.
Verschillende scholieren in Sri Lanka zouden door internet en face-book zelfmoord hebben gepleegd.
Eerste helft 2014: Door het Gymnasium Felisenum is een zwem-estafette gehouden. Een deel van de opbrengst, 800 euro, is bestemd voor het Mahinda om computerapparatuur aan te schaffen.
November 2014: Nog geen reactie van het Mahinda. Onderzocht gaat worden of met dit project doorgegaan moet worden of te stoppen.
Maart 2015: Nog steeds geen reactie vanuit Galle. Vraag aan NAAL: wil het Mahinda nog doorgaan met dit project?
April 2015: Opnieuw vraag aan NAAL.
In mei 2015 wordt door het Gymnasium Felisenum en SOS Velsen dit project te stoppen.
    2012-06 - E-mailcontact tussen het Ashoka Maha Vidyalaya te Colombo en het Gymnasium Felisenum te Velsen-Zuid
Omdat het project 2012-02 nog niet loopt (Mahinda College) en het Ashoka Maha Vidyalaya in Colombo heeft aangegeven graag e-mailuitwisseling te willen, is met het Asoka Maha Vidyalaya gestart als pilot-project.
November 2012: de eerste contacten zijn gelegd tussen SOS Velsen en het Asoka Vidyalaya om te bekijken hoe e.e.a. aangepakt moet worden.
Begin december 2012: Bestuursleden van SOS Velsen leggen twee klassen van het Gymnasium Felisenum te Velsen-Zuid uit wat er verwacht kan worden. De leerlingen zijn rond de 15 jaar. E-mailadressen van de Velsense leerlingen zijn opgestuurd.
Begin januari 2013: e-mailuitwisseling daadwerkelijk gestart. De leerlingen zijn wederzijds enthousiast.
Oktober 2013, werkbezoek SOSV: Het Ashoka Maha Vidyalaya bezocht. De leerlingen gaven een powerpointpresentatie over wat er zoal op school gebeurt en over de geschiedenis van de school.
De scholieren van het Ashoka geven een dvd met de powerpointpresentie en presentjes voor de studenten van het Felisenum, welke in november door SOSV worden overhandigd.
In mei 2015 blijkt het contact niet meer te lopen. Andere schoolleiding in Colombo, geen medewerking meer vanuit Colombo. In overleg met SOS Velsen heeft het Gymnasium Felisenum te Velsen-Zuid besloten dit project te stoppen.
    2011-03 - Postzegelproject Velsen - Galle
Doel: Scholen of andere groepen in Velsen en Galle wisselen postzegels, of ideeën / thema's, met elkaar uit, via e-mail en/of fysiek.
Begroting: het is (nog) niet duidelijk wat de kosten zullen zijn. Dit zal bekeken worden als het project enige tijd loopt.
Januari 2012: Postzegelvereniging IJmuiden is geïnteresseerd en stuurt 12 zakjes met postzegelthema's.
Juli 2012, Galle: Er zijn een aantal studenten geselecteerd, die op hun school al iets met postzegels doen. Op de Christchurch Girls school is een speciale postzegeltentoonstelling georganiseerd, met o.a. de postzegels uit Velsen.
December 2012: per e-mail vanuit Galle negen thema's ontvangen.
Maart 2013: de Postzegelvereniging heeft de inzendingen bekeken en van opbouwende kritiek voorzien (in het algemeen en per inzending). Ook is een nieuw voorbeeld gemaakt met postzegels uit Sri Lanka, zoals het zou moeten worden volgens de internationale regels. Na de zomervakantie zal e.e.a. weer opgepakt worden (het is in feite een winterklus).
Oktober 2013: Vanuit Velsen voorbeelden van filatelieregels en mogelijkheden naar Galle gestuurd.
December 2013: 100 euro naar de postzegelvereniging overgemaakt voor gemaakte en nog te maken kosten.
2014: In de loop van 2014 zou er een evaluatie gemaakt worden hoe het project verloopt. Is niet gebeurd.
Januari 2015: Het bestuur van de Postzegelclub IJmuiden dat het contact niet goed verloopt en er aan denkt er mee te stoppen.
Januari en maart 2015: door SOSV aan een tussenpersoon gevraagd te informeren of Galle postzegelclub nog interesse heeft om door te gaan.
April 2015: nog geen reactie.
In juni 2015 wordt door de postzegelclub en SOS Velsen besloten dit project te stoppen.
    2010-08 - Donatie voor het organiseren van een workshop voor ondernemers
Begroting januari 2012: LKR 180,000 = 1125,- euro.
Op 9 september 2012 is door de NAAL in Galle een seminar georganiseerd. Aantal deelnemers 42: ondernemers, uit het bankwezen, gemeente Galle, de provincie, Ministerie van Landbouw, etc.
Doel: Een discussie hoe de economische vooruitgang van Galle te stimuleren. De stad aantrekkelijker te maken voor toeristen en ondernemers, e.d.
Drie thema's komen uit de seminar voort: 1. Private partnership in solid waste disposal. 2. Central car park  for Galle city. 3. Night bazaar to attract tourists, meet residents' needs and create
business opportunities.
SOS Velsen heeft voor nog twee volgende sessies 2.500,- euro beschikbaar gesteld.
7-9-2013: Tweede sessie in Galle. Hieruit komt een heel ander projectvoorstel: de realisatie van een conferentiehal, muziek-/theaterhal, markten en een kabelbaan vanaf het gemeentehuis en eindigend op de rots aan de andere
kant van de baai.
Oktober 2013: Werkbezoek SOS Velsen. Vergadering met de Kamer van Koophandel Galle District. SOSV wordt gevraagd contact met de Kamer van Koophandel in Nederland op te nemen ( = Amsterdam voor SOSV)
of er geïnteresseerde Nederlandse bedrijven zijn, die in dit project willen investeren. Het wachten is op een bijgewerkt projectvoorstel met begrotingen.
Door o.a. verkiezingen is e.e.a. vertraagd en hoopt men eind juni 2014 de draad weer op te pakken.
November 2014: de NAAL geeft aan dat zij mogelijk nog twee sessies willen organiseren om te trachten het doel te halen. De NAAL geeft ook aan dat de teruggekeerde burgemeester dhr. Methsiri de Silva land ter beschikking heeft gesteld voor een 'mix development project' en dat de 'Public and Private partie's are on track'. SOSV hoeft er geen investering meer in te doen.
Er is nog LKR 235,984 (= ongev. 1465 euro, nov.) over. De NAAL hoopt alsnog op een positief resultaat, anders stoppen ze er mee.
September 2015: De NAAL besluit met dit project te stoppen en adviseert het restant voor de herbouw van het door de tsunami verwoeste naaischool in Magalle te besteden.

     2014-01 - Fototentoonstellingen in Velsen en Galle
Beschikbaar bedrag: € 1.000,-
Doel: een fototentoonstelling in Galle over Velsen, gemaakt en gezien door het oog van een Velsense fotograaf. Idem in Velsen, foto's over Galle gemaakt door een fotograaf uit Galle.
Het lukt niet dit in 2014 te organiseren en zal worden gerealiseerd in het najaar van 2015.
Januari 2016: Zie informatie hieronder bij project 2014-02.
     2014-02 - Uitwisselingen kunstenaars Velsen <-> Galle
Beschikbaar bedrag: € 3.000,-
Bedoeling iemand van het Kunstenaarscentrum Velsen uit te zenden, in Galle onderzoeken wie naar Velsen kan komen.
Het lukt niet dit in 2014 te organiseren en wordt gerealiseerd in het najaar van 2015.
Januari 2016: Het was de bedoeling de projecten 2014-01 en 2014-02 samen te laten gaan. Echter, er blijken toch veel haken en ogen aan vast te zitten,
vooral project 2014-02.
Januari 2016: SOSV besluit beide projecten niet meer door te laten gaan. De subsidies hier voor zullen worden teruggestort, of in een ander project ondergebracht.
     2012-04 - Renovatie verwaarloosd huis uit de VOC-tijd in Fort Galle
Veel huisjes in het Fort van Galle, die uit de VOC-tijd dateren, verkeren in een slechte toestand. Opknappen van de huisjes (vooral de voorzijde) zal het aanzien van het fort verbeteren (toerisme).
Via de Nederlandse ambassade in Colombo zijn intussen 55 huisjes opgeknapt. Er moeten nog ongeveer 55 huisjes opgeknapt worden, doch bij de ambassade is het geld daarvoor op.
Oktober 2012, SOSV: Donatie voor Pedlar Street 40. Begroting LKR 1,610,000.00 (= ongev. 9.640,00 euro, okt. 2012). Bijdrage eigenaar: 20% van de totale kosten.
Januari 2013: voorbereidingen voor de uitvoering (vergunningen e.d.).
Oktober 2013, werkbezoek SOSV: Renovatie in volle gang en het werk zou in november klaar zijn.
Mei 2014: Nog niet klaar; er moet alleen nog geverfd worden (zegt men). De vertraging van de oplevering is ontstaan omdat de eigenaar zijn bijdrage in de kosten (20%) nog niet had voldaan.
Augustus 2014: Foto's geven aan dat de ingang nog niet klaar is.
Januari 2015: Melding de renovatie is klaar.
November 2015, werkbezoek SOSV: Voorzijde nog niet helemaal klaar. De eigenaar heeft nog steeds zijn aandeel in de kosten nog niet voldaan...
Juli 2016: De projectleider van Galle Heritage Foundation zal het Archeology Department aansporen om met de eigenaar samen te werken om het werk af te maken.
November 2016: De eigenaar/eigenaren van het pand zouden contact met de bank hebben opgenomen, maar nog steeds is niet bekend of e.e.a. nu afgehandeld is...
8-2-2017, info van GHF (via de NAAL): Already we have finished putting our contribution to above house.Now the house owners have to do the rest.
Now the time to close the file and end the project.

Februari 2017 project afgevoerd.