Jaarverslag
2015
zie Home pagina.

 © Copyright 2005
sosvelsen

 
 

 

         Galle en Velsen

 

 

 

 

 

De relatie tussen Velsen en Galle dateert uit het jaar 1976, toen het eeuwfeest van IJmuiden en het Noordzeekanaal
werd gevierd. De gemeenteraad wilde toen een stedenband aangaan met een gemeente in de Derde Wereld, een voor die
tijd vrij uniek initiatief. Evert Jongens, wiens ‘roots' in Velsen liggen, kwam als directeur van de Stichting Nederland-Sri Lanka,
en als oud-Velsenaar, met de suggestie een band aan te gaan met Galle. Hij wist dat daar vanuit Sri Lanka belangstelling voor bestond,
juist ook in verband met de historische herinneringen.

In 1985 werd dit initiatief ingebed in de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Velsen: SOS Velsen
Hierin participeert een groep burgers met belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking.

In de loop van de tijd ondersteunde de stichting financieel ook projecten in andere Derde Wereldlanden, zonder verdere inhoudelijke bemoeienis. Door een beperkte subsidie van de gemeente Velsen, is er vrijwel alleen steun 
aan Galle gegeven, doch de laatste paar jaar zijn er op bescheiden schaal ook buiten Galle projecten gefinancierd.